Võimalus annetada Ukraina päritolu filosoofia ja semiootika instituudi tudengite toetuseks

Semiootika osakond tänab väliseesti külalisprofessor Jaan Valsineri, kes toetas semiootikat õppivaid Ukraina päritolu üliõpilasi kümne tuhande euroga. Sellega seoses tegime annetusvõimaluse ka teistele huvilistele. Tartu Ülikooli filosoofia ja semiootika instituudis õppivate Ukraina päritolu üliõpilaste toetamiseks võib teha ülekande Tartu Ülikoolile, arvelduskonto EE281010102000234007, selgitusega “DHVFI, annetus.“ Maksame laekunud summade ulatuses meie Ukraina päritolu üliõpilastele sel kevadel stipendiumeid.

 

Ülikooliperele vajalik teave Ukrainas toimuva sõjategevuse ajal

Rauno Thomas Mossi illustratsioon semiootika õpikule, Tartu-Moskva koolkond

Semiootika ja kultuuriteooria eriala bakalaureusetööde kaitsmine 2024

Pildil on avaras saalis inimesed istumas laua taga

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad saavad eestikeelsele õppele üleminekul tuge Tartu lasteaedade kogemustest

Barlova teadusõhtu

Hooaja viimasel teadusõhtul süveneme inimloomuse ja evolutsiooniteooria seostesse