Skip to main content

Võimalus annetada Ukraina päritolu filosoofia ja semiootika instituudi tudengite toetuseks

Semiootika osakond tänab väliseesti külalisprofessor Jaan Valsineri, kes toetas semiootikat õppivaid Ukraina päritolu üliõpilasi kümne tuhande euroga. Sellega seoses tegime annetusvõimaluse ka teistele huvilistele. Tartu Ülikooli filosoofia ja semiootika instituudis õppivate Ukraina päritolu üliõpilaste toetamiseks võib teha ülekande Tartu Ülikoolile, arvelduskonto EE281010102000234007, selgitusega “DHVFI, annetus.“ Maksame laekunud summade ulatuses meie Ukraina päritolu üliõpilastele sel kevadel stipendiumeid.

 

Ülikooliperele vajalik teave Ukrainas toimuva sõjategevuse ajal

#instituudist #rahvusvaheline #teadus #loeng
Hemmo Laiho

Hemmo Laiho ettekanne "Sapere aude! A Double-edged Sword?"

Jaga
22.05.2022
#instituudist #õpetamine #teadus

Chair of Philosophy of Science

The Chair of Philosophy of Science
Jaga
19.05.2022
#instituudist #ühiskonnale #publikatsioonid #üritused #uudis
Kogumik Esseid vabadusest 20. sajandi poliitikafilosoofidelt

Kogumiku "Esseid vabadusest 20. sajandi poliitikafilosoofidelt" esitlus

Jaga
18.05.2022