Võimalus annetada Ukraina päritolu filosoofia ja semiootika instituudi tudengite toetuseks

Semiootika osakond tänab väliseesti külalisprofessor Jaan Valsineri, kes toetas semiootikat õppivaid Ukraina päritolu üliõpilasi kümne tuhande euroga. Sellega seoses tegime annetusvõimaluse ka teistele huvilistele. Tartu Ülikooli filosoofia ja semiootika instituudis õppivate Ukraina päritolu üliõpilaste toetamiseks võib teha ülekande Tartu Ülikoolile, arvelduskonto EE281010102000234007, selgitusega “DHVFI, annetus.“ Maksame laekunud summade ulatuses meie Ukraina päritolu üliõpilastele sel kevadel stipendiumeid.

 

Ülikooliperele vajalik teave Ukrainas toimuva sõjategevuse ajal

#teadus #ühiskonnale

Lisa Zorzato kaitseb doktoritööd “Towards a Realist Approach to the Challenge of Fictional Models: Augmented Determination“

29. juunil kell 10.15 kaitseb Lisa Zorzato filosoofia erialal doktoritööd "Towards a Realist Approach to the Challenge of Fictional Models: Augmented Determination".
#teadus #ühiskonnale

Katarina Damčević kaitseb doktoritööd „Semiotics of Hate Speech and Contested Symbols: The “Za dom spremni” Ustaša Salute in Contemporary Croatia“

Katarina Damčević kaitseb semiootika ja kultuuriteooria erialal doktoritööd „Semiotics of Hate Speech and Contested Symbols: The “Za dom spremni” Ustaša Salute in Contemporary Croatia".
#kooliõpilasele #koostöö #kultuur #ühiskonnale
Fotol Kadi Kähär-Peterson

Noorte Eesti mõtteloolaste podcast’i avalik salvestus 18. aprillil, Kadi Kähär-Peterson kõneleb Garlieb Merkelist