Kaitstud 4+2 MA tööd

Filosoofia osakonnas kaitstud 4+2 süsteemi magistriastme tööd (4+2 süsteem kehtis kuni 2005/2006 õppeaastani).

 

Tagasi kõikide lõputööde lehele

Kaimar Karu “Are intuitions (of Lay-Speakers) Relevant for Determining which Theory of Reference is Right?”, juhendaja Daniel Cohnitz, oponent Bruno Mölder.

Katrin Laas-Mikko „Privaatsuse filosoofilise kontseptsiooni piiritlemine“ juhendaja Margit Sutrop, oponent Kadri Simm.

Kristi Lõuk „Eetilised raamistikud inimuuringute eetikas“ juhendaja Margit Sutrop, oponent Andres Soosaar.

Mirjam Lepikult „Michel Foucault’ filosoofiline nägemine kujutava kunsti näite põhjal“, juhendaja Ülo Matjus, oponent Eduard Parhomenko.

Anto Unt “Making Inferences in case of Attitudes“, juhendaja Rein Vihalemm, oponent Mikko Leinonen.

Katrin Velbaum „Nicholas Maxwelli standardse empirismi kriitika võimalused võrdluses eesmärgile suunatud empirismiga -- metafüüsilised ja empiirilised argumendid“ juhendajad Rein Vihalemm ja Endla Lõhkivi, oponent Peeter Müürsepp (TTÜ).

Ave Mets, „Ilya Prigogine'i raamatu Tõsikindluse lõpp. Aeg, kaos ja uued loodusseadused filosoofiline analüüs ja loodusseaduste käsitus“, juhendajad Rein Vihalemm ja Piret Kuusk, retsensent Peeter Müürsepp (International University Audentes).

Riin Sirkel, “Küsimus olemuse järele: Aristoteles, Avicenna ja Aquino Thomas”, juhendajad Andrus Tool ja Henrik Lagerlund, oponent Taavi Laanepere.

Julia Šestakova, “Философия всеединства: Ф. В. Й. Шеллинг и В. С. Соловьев” (“Kõikainsuse filosoofia: F.W.J. Schelling ja V.S. Solovjov”), juhendajad Leonid Stolovitš ja Tõnu Luik, oponent Ülo Matjus.

Urmas Ivask, “Mida representeerib füüsikaline teooria? Konstruktivistlik lähenemine”, juhendaja Rein Vihalemm, oponent Piret Kuusk.

Külli Keerus, “Vooruseetika – inimkeskne võimalus keskkonnaeetika põhiküsimuse lahendamiseks”, juhendaja Margit Sutrop, oponendid Tiiu Hallap ja Ahto Oja.

Mairit Saluveer, “Usalduse olemus ja ühiskondlik tähtsus”, juhendaja Margit Sutrop, oponent Marek Järvik.

Kristjan Laasik, “Filosoofilisest eksistentsist M. Heideggeri “Olemises ja ajas” E. Tugendhatist lähtudes”, juhendaja Ülo Matjus, oponendid Andrus Tool ja Eduard Parhomenko.

Tõnu Luik, “Filosoofiast kõnelda”, oponent Ülo Matjus.

Leo Luks, “Nihilism metafüüsikana ja metafüüsikajärgse mõtlemisena. Uurimus nihilismi mõiste üle Martin Heideggeri ja Gianni Vattimo Nietzsche-tõlgitsuste võrdluse kaudu”, juhendaja Ülo Matjus, oponent Eduard Parhomenko.

Aive Pevkur, “Väärtuspluralism ja meditsiinieetika”, juhendaja Tiiu Hallap, oponent Andres Soosaar.

Marek Järvik, “Õigused õiguse alusena: moraalikriitiline õiguse põhjendamine”, juhendajad Eero Loone ja Margit Sutrop, oponent Marju Luts.

Jaan Kangilaski, “Naming: Fregean Sense versus Direct Reference”, juhendaja Eero Loone, oponent Bruno Mölder.

Rainer Kivi, “Tahe ja kujutlus Descartes´i teaduslikus meetodis: Peter Schouls´i käsitluse kriitika”, juhendaja Rein Vihalemm, oponent Jaan Kivistik.

Marko Mölder, “Ühiselulise korralduse võimalikkus suveräänsete riikide sõltumatuse taustal”, juhendajad Eero Loone ja Margit Sutrop, oponent Tanel Mätlik.

Tiiu Hallap, “Teadvuseteaduse võimalikkuse probleem”, juhendaja Eero Loone, oponent Valdar Parve.

Bruno Mölder, “Theories of Mental Content and Prospects of the Ascription Theory”, juhendaja Rein Vihalemm, oponent Jüri Allik.

Marek Volt, “Controversy about the Cognitive Status of Art in Aesthetics”, juhendajad Eero Loone ja Jaak Kangilaski, oponent Valdar Parve.

Endla Lõhkivi, “The Problem of Consistency in the Relativist Sociology of Scientific Knowledge”, juhendaja Eero Loone, oponent Rein Vihalemm.

Tanel Mätlik, “Citizenship and Cultural Communities”, juhendaja Eero Loone, oponent Valdar Parve.

Veiko Palge, “Time: on the debate between tensed and tenseless views of time”, juhendaja Rein Vihalemm, oponent Madis Kõiv.

Mario Rosentau, “Kosmoloogiline antroopsusprintsiip (filosoofilised aspektid)”, juhendaja Rein Vihalemm, oponendid Viktor Sieben ja Jaan Kivistik.

Jüri Tammaru, “Sümmeetria ja ratsionaalsus”, oponent Rein Vihalemm.

Roomet Jakapi, “’Tajumata objektide’ probleem George Berkeley varasemas filosoofias“, juhendaja Ülo Matjus, oponendid Jaan Kivistik ja Andrus Tool.

Jaan Kivistik, “Keha ja vaimu probleemi analüüs”, juhendaja Rein Vihalemm, oponendid Valdar Parve ja Madis Kõiv.

Margo Laasberg, “Events and Adverbial Modification”, juhendaja Eero Loone, oponent Madis Kõiv.

Indrek Meos, “Katse piiritleda mõiste ‘teaduslik mõtlemine’”, juhendaja Rein Vihalemm, oponendid Eero Loone ja Arne Rannikmäe.

Meeme Allmann, “Teadlane ja insener: koolituse ja tegevuse võrdlev filosoofiline analüüs Thomas Kuhni teadusfilosoofiast lähtudes”, juhendaja Rein Vihalemm, oponendid Valdar Parve ja Priit Järve.

Jüri Eintalu, “Füüsikalised kaalutlused (teadusfilosoofiline analüüs)”, juhendaja Rein Vihalemm, oponendid Lembit Valt ja Madis Kõiv.

Dmitri Hristov, “Философско-эстетические взгляды Дмитрия (Димитра) Гачева” (“Dmitri Gachevi filosoofilis-esteetilised vaated”), juhendaja Leonid Stolovich, oponendid Eero Loone ja Ülo Matjus.

Inta Soms, “Kahest lähenemisviisist keeleanalüütikas seoses Saul A. Kripke nimeteooriaga” juhendaja Eero Loone, oponent Valdar Parve.

Peeter Müürsepp, “Katastroofiteooria dialektilisest olemusest”, juhendaja Lembit Valt, oponent Rein Vihalemm.

Eduard Parhomenko, “Tartu Ülikooli filosoofiaprofessori G. B. Jäsche panteismikäsitluse eelduste kujunemine”, juhendaja Ülo Matjus, oponent Rein Vihalemm.

Arne Rannikmäe, “Teadusliku mõtlemisstiili mõiste analüüs nõukogude teadusmetodoloogilise kirjanduse põhjal”, oponent Valdar Parve.

Margit Sutrop, “Kadunud teost otsimas. Fenomenoloogiline kirjandusvaatlus versus psühhologism”, juhendaja Ülo Matjus, oponent Eero Loone.

Andrus Tool, “J. G. Droyseni metahistoriograafiline kontseptsioon”, juhendaja Eero Loone, oponendid Ülo Matjus ja Valdar Parve.