Skip to main content

Dokumendid ja korrad (filosoofia osakond)

Üldine

Kirjalikud tööd filosoofias (BA õppe jaoks)

Näpunäiteid infootsinguks andmebaasidest

Lõputööde retsenseerimisjuhend

Ürituste korraldamise kommunikatsioonijuhend üliõpilastele 

Kommunikatsiooniplaani tööleht 

Lihtlitsents lõputöö elektroonseks avaldamiseks (eestikeelne vorm)

Lihtlitsents lõputöö elektroonseks avaldamiseks (ingliskeelne vorm)

Filosoofiaõpetajate ümberõppe avaldus

File

Bakalaureuseõpe

Kirjalikud tööd filosoofias (BA õppe jaoks)

Õppekava (2018. a sisseastunud üliõpilastele)

Õppekava (2019. a sisseastunud üliõpilastele)

Õppekava (2020. a sisseastunud üliõpilastele)

Õppekava (2021. a sisseastunud üliõpilastele) 

BA juhendamise hea tava filosoofias

 BA ja MA eelkaitsmise ja kaitsmise kord

Bakalaureusetööde hindamisjuhend

Bakalaureusetöö kavandi juhend (vana)

Bakalaureusetöö kavandi juhend (2019/2020 ja hilisema õppekava versioonid)

File

Kraadiõpe

MA semesteriplaani vorm

Magistritöö ja selle kavandi juhend (inglise keeles)

 BA ja MA eelkaitsmise ja kaitsmise kord

 Magistritöö hindamisjuhend (inglise keeles)

MA juhendamise hea tava ja juhised kaasjuhendamiseks (inglise keeles)

Doktorantide atesteerimise kord TÜ Humanitaarteaduste- ja kunstide valdkonnas

Seletuskiri TÜ humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna doktorantide atesteerimise korra juurde 

Juhendamispäeviku vorm 

File
juhvik_0.docx (20.52 KB)

TÜ doktorikraadi andmise kord 

HVFI doktoritööde kaitsmise kodukord 

FLFI nõukogu juhend doktoritöö oponendile 

File
Jaga
17.01.2022
#õppimine
dokumendimapp

Dokumendid ja korrad (semiootika osakond)

Jaga
17.01.2022
#õppimine
magistrõpe

2022. aastal jätkub ülikoolis lähiõpe ning eksamid ja arvestused võivad toimuda õpperuumides

Jaga
15.12.2021