Autor:
Triin Paaver

Tunnustamine

Filosoofia ja semiootika instituudi 2023. aasta aastaauhindade laureaadid on:

Image
A group of people standing on stairs

1. Aasta Öökull (õppejõu auhind) – kaasprofessor Endla Lõhkivi (filosoofia eriala), professor Kalevi Kull (semiootika eriala).
2. Aasta Kaaren (teadustöö auhind) – teadur Uku Tooming.
3. Aasta Mesilind (tugitöötaja auhind) – Triin Paaver.
4. Aasta Kuldnokk (populariseerija auhind) – kaasprofessor Roomet Jakapi.
5. Aasta Pääsuke (eriauhind) – professor Andreas Ventsel.
6. Aasta Käblik (aasta üliõpilase auhind) – Heldi Marleen Lang, Mia Riin Roosalu, Aurora Ruus.

Lisaks tunnustati HVFI tänukirjaga:

1. Ökosemiootika ja keskkonnahumanitaaria professor Timo Maran – pikaajalise tulemusliku töö eest semiootika osakonna juhatajana.
2. Teoreetilise eetika kaasprofessor Francesco Orsi – silmapaistva teadustegevuse eest 2023. aastal (monograafia The Guise of the Good).
3. Eetika teadur Mari-Liisa Parder – pikaajalise silmapaistva panuse eest välisrahastusega projektide taotlemisel ja elluviimisel ning Eesti teaduseetika uuringu metoodika väljatöötamisel ja piloteerimisel.
4. Semiootika teadur Tiit Remm – pikaajalise tulemusliku töö eest semiootika õppekavade programmijuhina.
5. Praktilise filosoofia kaasprofessor Kadri Simm – silmapaistva teadus- ja õppetegevuse eest 2023. aastal (Eesti teaduseetika pilootuuringu juhtimine, praktilise eetika käsiraamatu koostamine, tulemuslik lõputööde juhendamine).

Filosoofia ja semiootika instituudi tunnustamise tingimused ja kord

 

2022. aasta tunnustuste saajad on:

Aasta Öökull (õppejõu auhind) – Alexander Davies (filosoofia eriala), Elin Sütiste (semiootika eriala)

Aasta Kaaren (teadustöö auhind) – Silvi Salupere

Aasta Mesilind (tugitöötaja auhind) – Ulvi Urm

Aasta Kuldnokk (populariseerija auhind) – Edit Talpsepp

Aasta Pääsuke (eriauhind) – Kalevi Kull

Lisaks tunnustati HVFI tänukirjaga teadusfilosoofia kaasprofessorit Endla Lõhkivi pikaajalise tulemusliku töö eest ja semiootika teadurit Tiit Remmi silmapaistva arendustegevuse eest semiootika ja kultuuriteooria õppekavade programmijuhina.

Aasta Öökull (õppejõu auhind) – Simon Reginald Barker (filosoofia eriala), Silvi Salupere (semiootika eriala)

Aasta Kaaren (teadustöö auhind) – Francesco Orsi

Aasta Mesilind (tugitöötaja auhind) – Ruth Jürjo

Aasta Kuldnokk (populariseerija auhind) – Andreas Ventsel

Aasta Pääsuke (instituudi juhataja eriauhind) – Timo Maran