Autor:
Triin Paaver

Õppetöö semiootika osakonnas

Semiootika osakonnas on võimalik omandada semiootika ja kultuuriteooria erialal bakalaureuse, magistri ja doktorikraad. Uurimistöö keskendub kultuurisemiootikale, semiootika teooriale, sotsiosemiootikale, tõlkesemiootikale, ökosemiootikale, biosemiootikale.


Semiootika ja kultuuriteooria õppekavad annavad teadmised kultuurile, ühiskonnale ja elusloodusele olemuslikest kommunikatsiooni- ja tähendusprotsessidest ning oskused rakendada neid teadmisi erinevatel elualadel (nt. kultuuri-, meedia-, kunsti- ja filmianalüüs, sotsio- ja ökokriitika, reklaamindus jm). Osakonnas tehtav teadus- ja ka õppetöö ulatub konkreetsete kultuurinähtuste vaatlustest (filmid, etenduskunstid, muusika), subkultuuride ja poliitiliste sündmuste käsitlusteni, kultuuri ja looduse suhete analüüsist loomade suhtlemise uurimiseni.

Semiootika osakonna akadeemiline kalender

Head tavad ülikoolis

Juhendid üliõpilastele

XXII semiootika sügiskool: UTOOPIA JA DÜSTOOPIA