G. Frege nimeline loengusari 2023: Adam Toon „Vaimu lugu: kartesianism, biheiviorism ja fiktsionalism"

Gottlob Frege nimelise loengusarja raames toimuvad 2023. aastal 5.-7. detsembrini Adam Toon'i ingliskeelsed loengud teemal „Vaimu lugu: kartesianism, biheiviorism ja fiktsionalism". Iga päev toimub kaks loengut. Avalik loeng teemal "The Story of the Ghost in the Machine" toimub 5. detsembril kell 14.15-15.45 Jakobi 2-226.
09.11.2023

Töötuba „Vaim läbi ajalooliste käänakute“

Ühepäevases rahvusvahelises töötoas 8. detsembril käsitletakse vaimuga seonduvaid teemasid läbi ajaloo. Lisaks Tartu filosoofidele osalevad üritusel kolm nende kolleegi Ungarist ja Zoomi teel esineb Paul S. MacDonald, kes on mitme vaimu ajalugu puudutava raamatute autor. Töötuba toimub Jakobi 2–114 kell 10-18.
09.11.2023
#teadus #ühiskonnale #uudis
18. detsembril kell 15.00 kaitseb Auli Viidalepp semiootika ja kultuuriteooria erialal doktoritööd „The Expected AI as a sociocultural construct and its impact on the discourse on technology“
24.11.2023
#teadus #ühiskonnale #uudis
Tartu Ülikooli teadlased panustavad avaliku kommunikatsiooni hea tava loomisse.
22.11.2023
#tudengile #uudis
MTÜ Juri Lotmani Fond kuulutas välja stipendiumikonkursi Tartu Ülikooli magistrantidele ja doktorantidele.
21.11.2023
#teadus #ühiskonnale #uudis
18. detsembril kell 12.00 kaitseb Tuuli Pern semiootika ja kultuuriteooria erialal doktoritööd „Affective-imaginative modelling in semiotic context: A Vichian perspective“
21.11.2023

Filosoofia ja semiootika instituut

Meie instituut loodi 2007. aastal, kui Tartu Ülikoolis viidi läbi ulatuslik struktuurireform. Ühise instituudi moodustasid filosoofia osakond, mille ajaloolised juured ulatuvad Tartu Ülikooli loomise aegadesse, ja semiootika osakond, mis loodi ametlikult alles 1992. aastal. Samas on ta omas valdkonnas pika ajalooga, sest maailma vanim semiootikaajakiri ilmub just Tartus. Lisaks kuulub instituudi koosseisu filosoofia osakonna rüpes sündinud interdistsiplinaarne TÜ eetikakeskus, mis alates 2009. aastast toimib konsortsiumina ning 2022. aastal avatud semiootika rakenduskeskus.

Loe pikemalt
Peahoone katuse serv, pilvitu ilm

Sisseastumine

poisid raamaturiiuli juures

Raamatukogu

Ajaleht, ajakiri, meedia

Instituut meedias

toolid, chairs, konverents, conference

Instituudi üritused

Eetika raamatud riiulil

Eetikakeskus

forest, sign, mets, märk, Ulla Juske

Semiootika rakenduskeskus

Kontaktid

Kui sul on tarvis võtta ühendust instituudi töötajatega, siis leiad nende kontaktid siit.

Instituudi töötajate kontaktid