Semiootika organisatsioonid

Eesti Semiootika Selts


Rahvusvahelised organisatsioonid

International Association for Semiotic Studies

Nordic Association for Semiotic Studies

Semiotic Society of America

International Society for Biosemiotic Studies

Association Francaise de Sémiotique


Semiootika uurimisgrupid

Aarhus Center for Semiotics

Bremen Studies in Semiotics

Kaunas International Semiotics Institute

Lund Centre for Cognitive Semiotics

Tartu Department of Semiotics

Semiosis. Evolution. Energy - Toronto

Auli Viidalepp kaitseb doktoritööd „The Expected AI as a sociocultural construct and its impact on the discourse on technology“

18. detsembril kell 15.00 kaitseb Auli Viidalepp semiootika ja kultuuriteooria erialal doktoritööd „The Expected AI as a sociocultural construct and its impact on the discourse on technology“
Illustratiivne visuaal

Kommunikatsiooniarengute kõrval on oluline rääkida eetilisest suhtlemisest

Tuuli Pern kaitseb doktoritööd „Affective-imaginative modelling in semiotic context: A Vichian perspective“

18. detsembril kell 12.00 kaitseb Tuuli Pern semiootika ja kultuuriteooria erialal doktoritööd „Affective-imaginative modelling in semiotic context: A Vichian perspective“