Filosoofia kõrvalerialana

Filosoofiaõpingud on ainulaadne segu täpsusest ja loovusest, mille käigus õpid selgelt argumenteerima, nägema asju uudsest vaatepunktist ja tuvastama mõttekäikudes loogikavigu ning varjatud eeldusi. Need on väärtuslikud oskused, ükskõik kas õpid peaerialana kirjandust, keeli, ajalugu, või midagi muud.

Loe pikemalt selle kohta, kuidas filosoofia sinu õpinguid rikastab, Rao Pärnpuu artiklist

 

Sul  on võimalus kolme aasta jooksul osaleda viie filosoofia õppetooli töös:

  • praktiline filosoofia
  • teoreetiline filosoofia
  • teadusfilosoofia
  • filosoofia ajalugu
  • mõttelugu

Saad integreerida filosoofilise perspektiivi ka oma põhieriala uurimistöödesse.

Filosoofia kõrvaleriala läbimine annab võimaluse omandada magistratuuris väikese lisatööga ka filosoofiaõpetaja kutse lisaks näiteks ajaloo- või keeleõpetaja omale.

Maria, peaeriala Eesti kirjandus
Valisin tõesti filosoofia kõrvalerialaks, põhjuseid oli mitmeid: tahtsin kõrvalerialaks valida midagi natuke teisest valdkonnast, kuid ikkagi filosoofiateaduskonnast. Filosoofia meeldis mulle keskkoolis väga ja see kõrvaleriala valik tundus olevat hea võimalus selle valdkonnaga lähemalt tutvuda. Kõrvalerialana saan kõikide filosoofia alusainetenga tutvuda ning ka endale meeldiva suuna valida, kuid ei pea oma õpingute jooksul ainult filosoofiaga tegelema. Mulle meeldib selline tasakaal filosoofia- ja kirjandusainete vahel.

Minu jaoks on on need filosoofiaained, mis läbinud olen, väga huvitavad olnud. Mulle meeldib see, et filosoofia tegeleb suuremate küsimuste ja abstraktsemate teemadega, kui teised erialad. Mõnus vaheldus ja hea mõttetöö.


Roby, peaeriala semiootika
Motivatsiooniks filosoofia õppimiseks oli tõenäoliselt oma mõttemaailma ja mõtlemisvõime avardamise kavatsus, kuid kuna seda saaks teha nii mõnegi teise ainega, siis peaksin täpsustama, et filosoofia kui fundamentaalne mõtlemine oli minu jaoks nii loominguline kui täpne tegevus, mis samaaegselt suutis olla mõistetav võrdlemisi kerge vaevaga. Ma soovitaks inimesel õppida filosoofiat üleüldse või kõrvalerialana, et saada sügavam arusaam nii iseendast, oma mõtlemise piiridest, oma arvamuste vettpidavusest.

Mulle on meeldinud filosoofia õppimise juures viibimine keskkonnas, mis stimuleerib mõtlemist ja ärgitab oma mõttekäike rajama soliidsetele alustele.


Katariina, peaeriala psühholoogia

Tulin ülikooli mõttega vahetada senist eriala, aga ka selleks, et saada korralik akadeemiline haridus. Filosoofia tundus too hetk kõige sobilikum. Olen siiani rahul, et otsustasin just filosoofia kasuks, sest filosoofia õpetas mind paremini mõtlema ja analüüsima.

Filosoofia tundub mulle kui akadeemilise hariduse baas, sest see õpetab mõtlema ja analüüsima, õpetab küsimusi küsima. See on olnud natuke nagu valgustav kogemus minu jaoks. Kui mingist teemast läbi saab näritud, siis see on väga rahulduspakkuv.

KÕRVALERIALA: FILOSOOFIA

Suunamoodul: Filosoofia kõrvalerialana (24 EAP)
FLFI.00.106 Sissejuhatus filosoofiaõpingutesse (3 EAP)
FLFI.01.103 Filosoofia ajalugu I (6 EAP)
FLFI.02.148 Eetika peateemad (6 EAP)
FLFI.04.068 Keelefilosoofia (6 EAP)
  või FLFI.04.060 Vaimufilosoofia (6 EAP)
FLFI.04.032 Sissejuhatus metafüüsikasse (3 EAP)
  või FLFI.00.102 Kriitiline mõtlemine ja argumenteerimine (3 EAP)

Erialamoodul: Filosoofia kõrvalerialana (24 EAP)
FLFI.01.104 Filosoofia ajalugu II (6 EAP)
FLFI.02.008 Poliitikafilosoofia (6 EAP)
FLFI.03.097 Teadusfilosoofia (6 EAP)
FLFI.02.156 Epistemoloogia (6 EAP)

Valikained: Filosoofia kõrvalerialana (12 EAP)
Valikaineteks sobivad kõik filosoofia bakalaureusetaseme ained, mis ei kuulu kõrvaleriala kohustuslikesse moodulitesse. Valikainete nimekiri täieneb igal semestril.