Filosoofia osakond

Jakobi 2, III korrus, ruumid 315, 319-326, 328, 336-337
51005 Tartu linn,
Tartu linn, Tartumaa
EST
+372 737 5314
Telefon: (+372) 737 5314, raamatukogu 737 5413      
E-post: filosoofia@ut.ee
Osakonna raamatukogu: ruum 329
Õppejõudude kabinetid: ruumid 321–328
Loengu- ja seminariruumid: 336 ja 337

Filosoofia osakonna õppetööd, töökorraldust ja muud asjaajamist puudutavate küsimustega võib pöörduda filosoofia ja semiootika instituudi koordinaatori Ruth Jürjo poole: ruth.jurjo@ut.ee, tel 737 5314, Jakobi 2-315.

Bruno Mölder
Bruno Mölder
osakonna juhataja
Dr. phil. (filosoofia)
+372 737 6619
Jakobi 2–321

CV Eesti Teadusinfosüsteemis
CV PhilPeople lehel
Isiklik veebileht

Uurimis- ja juhendamisteemad
Vaimufilosoofia üldiselt ja iseäranis järgmised teemad:

 • interpretivism vaimufilosoofias
 • mentaalne fiktsionalism
 • rahvapsühholoogia ja teaduslik vaimukäsitus
 • ajakogemus ja aja metafüüsika
 • teiste inimeste mõistmine
 • vaba tahe 
Roomet Jakapi
Roomet Jakapi
õppetooli juhataja, filosoofia ajaloo kaasprofessor
PhD (filosoofia)
Jakobi 2-325

CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Isiklik veebileht

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • varauusaegne metafüüsika ja epistemoloogia
 • natuurfilosoofia ja teoloogia vahekord varauusajal
 • religiooniepistemoloogia
 • religioosne pluralism 
Pärtel Piirimäe
Pärtel Piirimäe
õppetooli juhataja, mõtteloo professor
PhD (ajalugu)
Jakobi 2-324

CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Academia platvormi konto

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • Euroopa ja Eesti mõttelugu
 • varauusaja poliitilise ja rahvusvahelise mõtte ajalugu, rahvusvahelise õiguse ajalugu
 • varauusaja loomuõiguse ja moraalifilosoofia ajalugu
 • varauusaja propaganda ja ajalookirjutuse ajalugu
Meelis Friedenthal
Meelis Friedenthal
mõtteloo kaasprofessor 0,5 k
dr. theol.

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • Euroopa ja Eesti mõttelugu
 • teoloogia ja filosoofia ajalugu
 • varauusaja haridusajalugu
 • raamatuajalugu, disputatsioonid, digihumanitaaria
Eduard Parhomenko
filosoofia ajaloo nooremlektor
MA (filosoofia)

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • Kant ja saksa idealism 
 • fenomenoloogia  
 • esteetika ja fenomenoloogiline kunstifilosoofia
 • Eesti mõttelugu ja filosoofia 
 • nõukogude filosoofia 
Timo Aava
külalisteadur
Dr. phil.
Kadri Simm
Kadri Simm
õppetooli juhataja, praktilise filosoofia kaasprofessor
PhD (filosoofia)
Jakobi 2-328

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • moraalifilosoofia 
 • praktiline eetika, eriti bioeetika, meditsiinieetika, tehisintellekti eetilised aspektid 
 • teaduseetika 
 • poliitikafilosoofia, eriti õiglus, feministlikud teooriad 
Francesco Orsi
Francesco Orsi
teoreetilise eetika kaasprofessor, filosoofia magistriõppekava programmijuht
PhD (filosoofia)
Jakobi 2-326

CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Isiklik veebileht

Uurimis- ja juhendamisteemad

 •     eetika (utilitarism, deontoloogia jne)
 •     metaeetika
 •     eetika ajalugu
 •     praktiline eetika
 •     seksuaalsuse eetika ja filosoofia
 •     moraalipsühholoogia
Bruno Mölder
Bruno Mölder
õppetooli juhataja, vaimufilosoofia professor
Dr. phil. (filosoofia)
+372 737 6619
Jakobi 2–321

CV Eesti Teadusinfosüsteemis
CV PhilPeople lehel
Isiklik veebileht

Uurimis- ja juhendamisteemad
Vaimufilosoofia üldiselt ja iseäranis järgmised teemad:

 • interpretivism vaimufilosoofias
 • mentaalne fiktsionalism
 • rahvapsühholoogia ja teaduslik vaimukäsitus
 • ajakogemus ja aja metafüüsika
 • teiste inimeste mõistmine
 • vaba tahe 
Uku Tooming
teoreetilise filosoofia teadur, filosoofia bakalaureuseõppe programmijuht
PhD (filosoofia)
Jakobi 2–321

CV Eesti Teadusinfosüsteemis
CV PhilPeople lehel

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • kujutlus
 • soovid/tahtmised
 • kujutluse ja mälu epistemoloogia
 • enesekohane teadmine
 • esteetiline normatiivsus
 • esteetiline kogemus
 • nauding 
Endla Lõhkivi
Endla Lõhkivi
teadusfilosoofia kaasprofessor
PhD (filosoofia)
Jakobi 2-323

CV Eesti Teadusinfosüsteemis
CV PhilPeople lehel

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • empiiriliselt informeeritud teadusfilosoofia
 • väärtused teaduses
 • teadustöö kultuuriaspektid
 • teaduslik objektiivsus
 • distsiplinaarsus ja interdistsiplinaarsus teaduses 
Ave Mets
Ave Mets
teadusfilosoofia teadur 0,4 k
PhD (filosoofia)
Jakobi 2–323

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • teaduse ja tehnika filosoofia ja ajalugu
 • tunnetusteooria
 • õigusfilosoofia
Riin Kõiv
filosoofia teadur 0,2 k
PhD (filosoofia)

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • nature-nurture debatt
 • kaasasündivuse mõiste
 • geneetiline põhjuslikkus, geneetiline essentsialism
 • biologistlikud kultuuri-seletused
 • vaimufilosoofia (sisu- ja representatsiooniteooriad)
 • sotsiaalkonstruktivism
 • Ludwig Feuerbachi filosoofia
Jaana Eigi-Watkin
Jaana Eigi-Watkin
teadusfilosoofia teadur (tööleping peatatud)
PhD (filosoofia)

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • sotsiaalsed faktorid teaduses
 • episteemiline/induktiivne risk
 • teadus demokraatlikus ühiskonnas
 • mitteteadlaste osalemine teaduses
 • empiiriliselt informeeritud teadusfilosoofia
 • objektiivsus