Filosoofia osakond

Jakobi 2, III korrus, ruumid 315, 319-326, 328, 336-337
51005 Tartu linn,
Tartu linn, Tartumaa
EST
+372 737 5314
Telefon: (+372) 737 5314, raamatukogu 737 5413      
E-post: filosoofia@ut.ee
Osakonna raamatukogu: ruum 329
Õppejõudude kabinetid: ruumid 321328
Loengu- ja seminariruumid: 336 ja 337

Filosoofia osakonna õppetööd, töökorraldust ja muud asjaajamist puudutavate küsimustega võib pöörduda filosoofia ja semiootika instituudi koordinaatori Ruth Jürjo poole: ruth.jurjo@ut.ee, tel 737 5314, Jakobi 2-315

Bruno Mölder
Bruno Mölder
osakonna juhataja
PhD (filosoofia)
+372 737 6619
Jakobi 2–321

CV Eesti Teadusinfosüsteemis
CV PhilPeople lehel
Isiklik veebileht

Uurimis- ja juhendamisteemad
Vaimufilosoofia üldiselt ja iseäranis järgmised teemad:
 

 • interpretivism vaimufilosoofias 
 • mentaalne fiktsionalism 
 • rahvapsühholoogia ja teaduslik vaimukäsitus
 • ajakogemus ja aja metafüüsika 
 • teiste inimeste mõistmine 
 • vaba tahe 
Roomet Jakapi
Roomet Jakapi
õppetooli juhataja, filosoofia ajaloo kaasprofessor
PhD (filosoofia)
Jakobi 2-325

CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Isiklik veebileht

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • varauusaegne metafüüsika ja epistemoloogia
 • natuurfilosoofia ja teoloogia vahekord varauusajal
 • religiooniepistemoloogia
 • religioosne pluralism 
Riin Sirkel
antiikfilosoofia kaasprofessor
PhD (filosoofia)
Jakobi 2–325
Pärtel Piirimäe
Pärtel Piirimäe
mõtteloo professor
PhD (ajalugu)
Jakobi 2-324

CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Academia platvormi konto

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • Euroopa ja Eesti mõttelugu
 • varauusaja poliitilise ja rahvusvahelise mõtte ajalugu, rahvusvahelise õiguse ajalugu
 • varauusaja loomuõiguse ja moraalifilosoofia ajalugu
 • varauusaja propaganda ja ajalookirjutuse ajalugu
Marko Pajevic
poeetilise mõtlemise külalisprofessor 0,2 k
PhD
Jakobi 2–320
Meelis Friedenthal
Meelis Friedenthal
mõtteloo kaasprofessor 0,5 k
dr. theol.

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • Euroopa ja Eesti mõttelugu
 • teoloogia ja filosoofia ajalugu
 • varauusaja haridusajalugu
 • raamatuajalugu, disputatsioonid, digihumanitaaria
Eduard Parhomenko
filosoofia ajaloo nooremlektor
MA (filosoofia)

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • Kant ja saksa idealism 
 • fenomenoloogia  
 • esteetika ja fenomenoloogiline kunstifilosoofia
 • Eesti mõttelugu ja filosoofia 
 • nõukogude filosoofia 
Timo Aava
külalisteadur
MA (ajalugu)
Kadri Simm
Kadri Simm
õppetooli juhataja, praktilise filosoofia kaasprofessor
PhD (filosoofia)
Jakobi 2-328

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • moraalifilosoofia 
 • praktiline eetika, eriti bioeetika, meditsiinieetika, tehisintellekti eetilised aspektid 
 • teaduseetika 
 • poliitikafilosoofia, eriti õiglus, feministlikud teooriad 
Francesco Orsi
Francesco Orsi
teoreetilise eetika kaasprofessor
PhD (filosoofia)
Jakobi 2-326

CV Eesti Teadusinfosüsteemis
Isiklik veebileht

Uurimis- ja juhendamisteemad

 •     eetika (utilitarism, deontoloogia jne)
 •     metaeetika
 •     eetika ajalugu
 •     praktiline eetika
 •     seksuaalsuse eetika ja filosoofia
 •     moraalipsühholoogia
Emmi Jennina Kaaya
praktilise filosoofia nooremteadur
MA (filosoofia)
Bruno Mölder
Bruno Mölder
vaimufilosoofia professor
PhD (filosoofia)
+372 737 6619
Jakobi 2–321

CV Eesti Teadusinfosüsteemis
CV PhilPeople lehel
Isiklik veebileht

Uurimis- ja juhendamisteemad
Vaimufilosoofia üldiselt ja iseäranis järgmised teemad:
 

 • interpretivism vaimufilosoofias 
 • mentaalne fiktsionalism 
 • rahvapsühholoogia ja teaduslik vaimukäsitus
 • ajakogemus ja aja metafüüsika 
 • teiste inimeste mõistmine 
 • vaba tahe 
Uku Tooming
teoreetilise filosoofia teadur, filosoofia bakalaureuseõppe programmijuht
PhD (filosoofia)
Jakobi 2–321

CV Eesti Teadusinfosüsteemis
CV PhilPeople lehel

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • kujutlus 
 • soovid/tahtmised 
 • kujutluse ja mälu epistemoloogia 
 • enesekohane teadmine 
 • esteetiline normatiivsus 
 • esteetiline kogemus 
 • nauding 
Miriana Maio
filosoofia nooremteadur
mag (keel ja meel: keeleteadus ja kognitiivsed uuringud)
Jakobi 2–321
Jaana Eigi-Watkin
Jaana Eigi-Watkin
õppetooli juhataja kohusetäitja, teadusfilosoofia teadur
PhD (filosoofia)

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • sotsiaalsed faktorid teaduses 
 • episteemiline/induktiivne risk 
 • teadus demokraatlikus ühiskonnas 
 • mitteteadlaste osalemine teaduses 
 • empiiriliselt informeeritud teadusfilosoofia 
 • objektiivsus 
Endla Lõhkivi
Endla Lõhkivi
teadusfilosoofia kaasprofessor
PhD (filosoofia)
Jakobi 2-323

CV Eesti Teadusinfosüsteemis
CV PhilPeople lehel

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • empiiriliselt informeeritud teadusfilosoofia 
 • väärtused teaduses 
 • teadustöö kultuuriaspektid 
 • teaduslik objektiivsus 
 • distsiplinaarsus ja interdistsiplinaarsus teaduses 
Riin Kõiv
filosoofia teadur
PhD (filosoofia)

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • nature-nurture debatt
 • kaasasündivuse mõiste
 • geneetiline põhjuslikkus, geneetiline essentsialism
 • biologistlikud kultuuri-seletused
 • vaimufilosoofia (sisu- ja representatsiooniteooriad)
 • sotsiaalkonstruktivism
 • Ludwig Feuerbachi filosoofia
Ave Mets
Ave Mets
teadusfilosoofia teadur 0,4 k
PhD (filosoofia)
Jakobi 2–323

CV Eesti Teadusinfosüsteemis

Uurimis- ja juhendamisteemad

 • teaduse ja tehnika filosoofia ja ajalugu
 • tunnetusteooria
 • õigusfilosoofia
Eveli Neemre
filosoofia nooremteadur 0,5 k
MA (filosoofia)
Jakobi 2–323