Autor:
Andrea Rotenberg

Sisseastumine

  Bakalaureuseõppe vastuvõtu periood on 12.–26. juuni 2024

  Magistriõppe vastuvõtu periood kestab kuni 26. juunini 2024

  Doktoriõppe vastuvõtu periood kandidaatidele, kes on magistrikraadi või sellele vastava kvalifikatsiooni omandanud Eestis 1.–15. juuni 2024

  Ingliskeelse magistirõppe vastuvõtu periood on 1. veebruar kuni 15. märts 2025


Meil on võimalik õppida:

FILOSOOFIAT 
SEMIOOTIKAT JA KULTUURITEOORIAT 

kõigis kolmes kõrghariduse astmes. Lisaks Eesti tudengitele on meil ka rahvusvaheline tudengkond, sest nii filosoofias kui semiootikas on magistriõppes ka ingliskeelsed õppekavad. 

Tule Tartusse filosoofiat õppima!

Filosoofia õpe annab ettevalmistuse selleks, et praktiseerida analüütilist ja süstemaatilist mõtlemist, pakkudes tervikliku ja süviti mineva sissevaate nii mineviku kui ka tänapäeva filosoofiasse ning varustades lõpetaja mõistelise ja metodoloogilise tööriistakastiga, mis filosoofiliste probleemide lahkamiseks tarvilik on. Kuigi filosoofilised probleemid on ka iseeneses huvitavad, annab süstemaatiline ja kriitiline juurdlemine nende probleemide üle õppijale ühtlasi oskused, mille kasutusala ulatub filosoofiast palju kaugemale. Nii leiab meie lõpetajaid töötamas väga erinevates valdkondades, mis nõuavad süsteemset ja analüütilist mõtlemist, nagu toimetamine, tõlkimine, (aja)kirjandus, turundus ja kommunikatsioon, ehitus ja arhitektuur, IT, õigus- ja finantsvaldkond, ekspertiis ja analüüsid eri valdkondades, (protsesside) juhtimine ja akadeemiline töö.


Loe lähemalt filosoofia bakalaureuseõppest

SIND OOTAVAD ÕPPEKAVAD:

 

Filosoofia bakalaureuseõpe

Filosoofia magistriõpe (inglise keeles)

Filosoofia doktoriõpe

Tere tulemast õppima semiootikat ja kultuuriteooriat!

Image
Semiootika eriharude plakat

Tartu Ülikool on ainus koht maailmas, kus lisaks kõrgetasemelisele teadustööle õpetatakse semiootikat kõigis kõrghariduse õppeastmetes! Ootame siia õppima huvilisi, kes soovivad õppida tundma süvitsi erinevate kunstide, loomade, kultuuride ja ühiskondade tähendusloomelist toimimist. Meie juurest saab teadmised kommunikatsiooni- ja tähendusprotsessidest ning oskused neid teadmisi erinevatel elualadel oskuslikult rakendada. Meie lõpetanud on aktiivselt kaasatud kultuuri, ühiskonna ja keskkonna kujundamisse ja mõtestamisse.

Loe lähemalt semiootikast ja kultuuriteooriast 


SIND OOTAVAD ÕPPEKAVAD:

 

Semiootika ja kultuuriteooria bakalaureuseõpe

Semiootika ja kultuuriteooria magistriõpe

Semiootika magistriõpe (inglise keeles)

Semiootika ja kultuuriteooria doktoriõpe