Autor:
Ulla Juske

Semiootika rakenduskeskus

Tartu Ülikooli filosoofia ja semiootika instituudi juurde loodi 2022. aasta juunis semiootika rakenduskeskus.

Semiootikast ehk märgiteadusest on praktilist kasu ühiskonnas, kultuuris ja looduses igal pool, kus on küsimusteks arusaamine, tõlgendamine ja kommunikatsioon. Näiteks on semiootikast abi vääritimõistmise põhjuste selgitamisel suhtluses, liikide vaheliste kontaktide ja konfliktide kaardistamisel linnakeskkonnas, kultuurinähtuse teisendamisel ühest meediumist teise (nt tekstist koomiksist) või logode ja tunnuslausete võimaliku tähendusvälja määratlemisel. Kommunikatsioonil on tänases paljukultuurses infoühiskonnas aina olulisem roll ja seega kasvab ka teemade hulk, kus semiootikat rakendada.

Semiootika rakenduskeskus (Centre for Semiotic Applications) tegelebki rakendussemiootika arendamisega ja semiootika praktiliste kasutusvõimaluste tutvustamisega ühiskonnas.

Täpsemalt keskus:

  • pakub konkreetset oskusteavet semiootiliste probleemide lahendamiseks,
  • viib läbi uuringuid erinevate praktiliste probleemide lahendamiseks,
  • pakub semiootika alaseid koolitusi ning loob õppevahendid,
  • osaleb semiootika õppekavade praktika korraldamisel,
  • teeb ekspertiise ja koostab eksperthinnangud,
  • tutvustab semiootika rakendusvõimalusi ühiskonnas,
  • teeb rahvusvahelist koostööd rakendussemiootika vallas.

Tartu Ülikooli semiootika osakonnal on pikk kogemus semiootika rakendusprojektidega. Näiteks on semiootikud aidanud mitmel juhul politseil selgitada, kas mõni loosung või plakat on vaenu õhutav. Samuti on tehtud koostööd Kaitseväega vaenuliku infomõjutustegevuse uurimisel. Semiootikud on uurinud kohalike elanike arvamusi kaitsealuste liikide taasasustamise projektides (euroopa naaritsa näitel). Semiootika osakonna transmeedia uurimisrühm on välja töötanud mitmeid teaduspõhiseid digitaalseid õppevahendeid, mis aitavad kasutada populaarseid Eesti filme koolide õppetöös. 2016. aastal võeti osa rahvusvahelise kommertssemiootika konverentsi “Semiofest” korraldusest Tallinnas. Vastloodud semiootika rakenduskeskus laiendab ja edendab neid semiootika rakenduslikke tegevusi.

Rakenduskeskuse koduleht

Lauri Linask kaitseb doktoritööd „Autocommunication in the semiotic development of the child“

17. juunil kell 16.00 kaitseb Lauri Linask semiootika ja kultuuriteooria erialal doktoritööd „Autocommunication in the Semiotic Development of the Child“ („Autokommunikatsioon lapse semiootilises arengus”).
Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“