Raamatukogu

Filosoofia ja semiootika instituudi raamatukogu ühendab endas filosoofia osakonna, semiootika osakonna ja eetikakeskuse kogud. Raamatukogus on rohkem kui 7000 teavikut.

Filosoofia osakonna ja eetikakeskuse kogust hõlmavad järgmised valdkonnad: moraalifilosoofia ja poliitiline filosoofia, rakenduseetika (bio- ja meditsiinieetika, keskkonnaeetika, avalik eetika jt), õigusfilosoofia ja esteetika. Samuti on esindatud filosoofia teised distsipliinid: filosoofia ajalugu, analüütiline keelefilosoofia, vaimufilosoofia, metafüüsika, epistemoloogia, teadusfilosoofia. Peamiselt on kogus inglisekeelsed, aga ka eesti-, saksa- ja muukeelsed raamatud. Raamatud on riiulitesse paigutatud teemade kaupa.

Semiootika raamatukogu sisaldab semiootika ja kultuuriteooria teemalisi raamatuid ning perioodikaväljaandeid peamiselt inglise ja vene keeles (ESTERi kataloogis asukohamärge yvsem või yvse1). Samuti on seal hoiul semiootika osakonnas kaitstud kursuse- ja lõputööd. Raamatukogu juurde kuulub Ungari päritolu Ameerika semiootiku Thomas Albert Sebeoki memoriaalkogu - märkimisväärne kollektsioon bio- ja üldsemiootilisi teoseid ja ajakirju. Selle kollektsiooni kataloogimine alles käib. Kohaviidad ESTERis SEB ja SEB2, kataloogitud osa raamatutest saab koju laenutada 24 tunniks.

Kõik raamatud on kantud Eesti teadusraamatukogude ühisesse elektronkataloogi ESTER. Kojulaenutamise õigus on kõigil Tartu Ülikooli raamatukogu kojulaenutamisõigusega lugejatel.

 

Lahtiolekuajad on allpool.

Suvine graafik 2022

Filosoofia osakonna ja eetikakeskuse raamatukogu ning semiootika osakonna raamatukogu lähevad suveks (s.t. 27.06-21.08 vahemikku jäävateks nädalateks) üle nõudluspõhisele korrale, s.t. regulaarseid lahtiolekuaegu ei ole, aga raamatuid on endiselt võimalik laenutada, kui selleks eelnevalt soovi avaldada. 

Kuidas raamatuid laenutada saab? 

Palun kirjutage raamatukogu töötajale, milliseid raamatuid tahaksite laenutada. Filosoofia- ja eetikaalaste raamatute laenutamiseks kontakteeruge palun minuga (heidy.meriste@ut.ee), semiootika raamatute puhul Eva Lepikuga (evalotta@ut.ee). Üleandmise täpsemad detailid lepitakse igal juhul eraldi kokku.

Kuidas raamatuid tagastada saab? 

1) Viige palun Jakobi 2 administraatori kätte, täpsustades seejuures, et need on mõeldud tagastamiseks just filosoofia ja semiootika osakonna raamatukokku. Palun arvestage, et meie töötajad ei ole suvel iga päev majas, mistõttu tagastuse ametliku registreerimisega võib vahel veidi aega võtta. Aga kui raamat on tagastatud õigeaegselt, siis viiviseid ei lisandu. 

2) Seoses raamaturingluse projektiga võib meie raamatuid tagastada ka pearaamatukokku (Struve 1). Fuajees peaks olema selleks otstarbeks eraldi tagastuskast. 

(Kui olete kokku leppinud, et tulete nagunii uusi raamatuid laenutama, siis võib loomulikult ka selle käigus vanad raamatud üle anda.) 

Raamatukogu lahtiolekuajad

E 12-17
T-N 11-17
R 11-16

#tudengile #ülikoolist
TÜÜE vana juhatus ja uus juhatus ülikooli ees

Üliõpilaskonna volikogu istungil valiti uus juhatus

#ülikoolist
Reet Aus ja Hasso Krull ametireha üleandmisel 2022. aastal.

JÄRELVAADATAV: Vabade kunstide professuuri juubelit tähistatakse artiklikogumiku, avaliku vestluse ja näitusega

#õppimine #ülikoolist
Lõpuaktus

Bakalaureuseõppe lõpuaktus