Autor:
Andero Kalju

Filosoofia ning semiootika ja kultuuriteooria erialade bakalaureusetööde kaitsmised 2023

Filosoofia erialal toimusid bakalaureusetööde kaitsmised 12. juunil ning semiootika ja kultuuriteooria erialal 5. juunil 2023. 


Filosoofia erialal kaitstud bakalaureusetööd 2023

Aurora Ruus
Muusikateose identiteedi probleemist Roman Ingardeni fenomenoloogia ja nüüdisaegse muusikateaduse valguses
juhendajad: Eduard Parhomenko, Toomas Siitan (EMTA), retsensent: Karin Kustassoo
 
Markus Nahkur
George Berkeley immaterialism ja kvantfüüsika Kopenhaageni tõlgendus
Juhendajad: Roomet Jakapi, Piret Kuusk, retsensent: Raul Veede (MA)
 
Jane Eiche
Psychiatry Meets Philosophy of Mind: A Defence of Externalism About the Constitution of Mental Disorders
juhendaja: Vivian Puusepp, retsensent: Bruno Mölder
 
Renee Stamberg
An Assessment of Katharine Gelber’s Speaking Back Argument in the Context of Ethnic Russians Living in Estonia
juhendaja: Alexander Stewart Davies, retsensent: Mats Volberg
 
Heldi Marleen Lang
Peter Singeri argumendid loomkatsete vastu biomeditsiinis 
juhendaja: Kadri Simm, retsensent: Mats Volberg


Semiootika ja kultuuriteooria erialal kaitstud bakalaureusetööd 2023

Egert Käesel 
Lauamängud kapitalismi haardes 
Juhendaja: Silvi Salupere, retsensent: Karl Kivastik 
 
Rene Kriisa 
Tallinna Mustpeade Maarja altari retaabli kompositsioon semiootilises valguses 
Juhendaja: Peeter Torop, retsensent: Krista Simson 
 
Tshinar-Kristi Shahmardan  
Kultuurisemiootiline vaade väliseestlaste rahvusidentiteedile 
Juhendaja: Elin Sütiste, retsensent: Erik Kõvamees 
 
Jaanika Palm 
Kultuurimälu toimimine erinevates meediumides "Sipsiku" näitel 
Juhendaja: Elin Sütiste, retsensent: Peeter Torop 
 
Ilo Tuule Rajand 
Naiste eneserepresentatsioon TikTokis  
Juhendajad: Silvi Salupere, retsensent: Daniel Tamm 
 
Rasmus Rebane 
Faatilise osaduse ja faatilise funktsiooni mõistete kujunemine
Juhendaja: Silvi Salupere, retsensent: Peeter Torop 

Oliver Valk 
Transgressiivsusest teatriruumis: abjektsiooni mõjust faatilisele barjäärile teater NO99 lavastuste näitel  
Juhendaja: Katre Pärn, retsensent: Raili Lass 
Laura Sauga-Tilk 
Spetsiesistliku keelekasutuse avaldumisvormid ajakirjanduses 
Juhendaja: Katre Pärn, retsensent: Silver Rattasepp 
 
Rasmus Kuningas 
Piiripoeetika filmis "Viimased ja esimesed inimesed" 
Juhendaja: Katre Pärn, retsensent: Martin Oja 
 
Karl Šafranovski 
Linnade visuaalne identiteet: Tallinna, Tartu ja Viljandi näitel  
Juhendajad: Katre Pärn, Tiit Remm, retsensent: Sven Anderson 
 
Joan Jürgens 
Virtuaalreaalsus ja liitreaalsus: ruumisemiootiline perspektiiv 
Juhendaja: Maarja Ojamaa, retsensent: Tiit Remm 
 
Andreas Eerik 
Verbaalse keele funktsioonid sõnavähestes lavastustes  
Juhendaja: Maarja Ojamaa, retsensent: Raili Lass 

Koostöö ja välisõpingud

Tartu Ülikool on maailmas tuntud ja tunnustatud semiootikakeskus ning seda külastavad paljud välislektorid, kelle intensiivkursused muudavad õpingud värvikamaks ning põnevamaks. Tänu tihedatele sidemetele teiste semiootika keskustega maailmas on võimalik jätkata õpinguid lisaks Tartu Ülikooli semiootika osakonna magistrantuurile ka välisriikides. Semiootika tudengid osalevad tihti ka semiootika (välis)konverentsidel, -seminaridel ja suvekoolides. Erinevate ürituste ja võimaluste info saadetakse listidesse ning semiootika sündmuste kalendri leiab ka Eesti Semiootika Seltsi kodulehelt.
Tudeng loengus

Üliõpilaste teadustööde riiklikule konkursile oodatakse lõputöid

Kogumiku kaanekujundus, kus on ruutudena eri aastanumbrite kujundused, läbivaks visuaaliks on tigu

Värske teos kirjeldab viimast viite aastakümmet eluteadustes - biomatemaatikast -semiootikani