Autor:
Tartu Ülikooli eetikakeskus

Arvamusfestivalil arutleme hea vanaduspõlve ja spordieetika teemadel

Tartu Ülikooli eetikakeskus korraldab tänavusel Arvamusfestivalil kaks põnevat arutelu festivali Tuleviku ja Spordi alal. Festival toimub 12.–13. augustil Paides.

Mõlemad arutelud toimuvad 12. augustil, kõneleme vananemisest ja väärikate põlvkonna kaasamisest ning tippspordist ja selle eesmärgist ühiskonnas.

 

Arutelu: Esimene pensionipäev - kõige lõpp või algus?

12. augustil kell 12 Tuleviku alal

Ühiskonnana oleme hästi orienteeritud mõtlema tulevikustsenaariumite üle, aga jõudes oma visioonidega aktiivse tööea lõppu, saavad innovatsioon ja uuenduslikud ideed justkui otsa. Aastal 2025 on enam kui viiendik eurooplastest, sh eestlastest, üle 65-aastased. Proaktiivselt vananemisele mõeldes saame arutleda, kuidas saaks meie tänaste noorte esimesest pensionipäevast nende elu suurim pidupäev?

Osalejad: Tiina Tambaum (Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse teadur, haridusgerontoloog); Siiri Toomik (Võru Pensionäride Päevakeskuse juhataja, aktiivne pensionär); Kärg Valner (aktiivne noor, tulevikupensionär umbes aastal 2060);  Kulno Kesküla (pensionieelikust IT- ja maamees)

Moderaator: Mai Timmi, Kasvulava OÜ koolitaja

Arutelu korraldab Tartu Ülikooli eetikakeskus koos Kasvulava OÜga projekti Tartu Maailmaülikool raames. Projekt on ametlik osa Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammist.

 

Arutelu: Milleks meile tippsport?

12. augustil kell 16 Spordi alal

Sport on mõjukas kultuuriline nähtus ning selles tekib ka eetilist laadi küsimusi, mis vajavad laiemat avalikku tähelepanu. On juhtumeid, kus treenerid on tippsportlaseid väärkohelnud ning andnud neile kaheldava väärtusega „nõu“, sest on vaid tulemusele fokusseeritud. Siit tekib ka küsimus, mis on tippspordi eesmärk – kas iga hinnaga saavutatud võit või spordist rõõmu tundva inimese kasvatamine?

Osalejad: Marek Volt (spordieetik), Kristel Kiens (spordipsühholoog), Marko Albert (treener/triatleet), Saskia Alusalu (kiiruisutaja)

Moderaator: Joosep Susi (spordiajakirjanik ja keeleteadlane)

Kõik huvilised on oodatud kaasa rääkima. Lisateavet leiab Arvamusfestivali kodulehelt ning Facebookist. Kohtume Paides!

AF 2022: Tuleviku ala

AF 2022: Spordi ala

Tartu Ülikooli eetikakeskus osaleb Arvamusfestivalil Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013“ jätkuprogrammi 2021–2026 raames.

Lauri Linask kaitseb doktoritööd „Autocommunication in the semiotic development of the child“

17. juunil kell 16.00 kaitseb Lauri Linask semiootika ja kultuuriteooria erialal doktoritööd „Autocommunication in the Semiotic Development of the Child“ („Autokommunikatsioon lapse semiootilises arengus”).
Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

Illustratiivne visuaal

Refleksioonipõhine lähenemine toetab teaduseetika arendamist