Author:
Pixabay

Tartu Ülikooli teadlased Venemaa mõjutustegevusest

Vene infomõjutustegevust uurinud Tartu Ülikooli teadlased Andreas Ventsel ja Vladimir Sazonov selgitavad, miks paljud venemaalased endiselt Kremli valesid usuvad ning annavad nõu, mida Eesti inforuumi kaitsmiseks peaks tegema.

Semiootik Andreas Ventsel selgitas, et Venemaa kasutab oma tegevuste õigustamiseks mitmeid strateegilisi narratiive ehk lugusid, mille eesmärk on poliitiliste ambitsioonite teostamine ja poliitilise agenda õigustamine. Koos kolleegidega Kaitseväe Akadeemiast ja Balti Kaitsekolledžist Vene strateegilisi narratiive uurinud Vladimir Sazonov ütles, et Venemaa peanarratiiv keskendub lääne demokraatlike väärtuste ebaedukana kujutamisele. Venemaa levitatavad strateegilised narratiivid kirjeldavad läänemaailma koos selle institutsiooniga valdavalt kui kaduvat ja kahanevat jõudu, mis kannatab nõrkusega võrdsustatud demokraatlike väärtuste all. Samal ajal rõhutakse, et Venemaa on peamine traditsiooniliste ja konservatiivsete väärtuste kaitsja maailmas. Valesid täiendatakse veel suuremate valedega, kuid Sazonovi hinnangul ei ole selline tegevus jätkusuutlik: "Lõpuks viib see režiimi kollapsini ja varem või hiljem see režiim kukub, sest ei saa lõputult valetada," ütles ta. 

Mõlemad teadlased peavad oluliseks, et Eestis jätkataks panustamist venekeelsete elanike eesti ühiskonda lõimumisse ning väärinfot ära tundma õpetavate elementide lisamist haridusprogrammi.

Loe lähemalt Novaatorist.

Foto: Pixabay

#teadus #ühiskonnale

Lisa Zorzato kaitseb doktoritööd “Towards a Realist Approach to the Challenge of Fictional Models: Augmented Determination“

29. juunil kell 10.15 kaitseb Lisa Zorzato filosoofia erialal doktoritööd "Towards a Realist Approach to the Challenge of Fictional Models: Augmented Determination".
#õppimine #teadus
tudengid kuulamas

Kõik huvilised on oodatud instituudi magistritööde avalikele kaitsmistele

#teadus #ühiskonnale

Katarina Damčević kaitseb doktoritööd „Semiotics of Hate Speech and Contested Symbols: The “Za dom spremni” Ustaša Salute in Contemporary Croatia“

Katarina Damčević kaitseb semiootika ja kultuuriteooria erialal doktoritööd „Semiotics of Hate Speech and Contested Symbols: The “Za dom spremni” Ustaša Salute in Contemporary Croatia".