Vabaained filosoofia ja semiootika instituudis sügisel 2024

   Uus! FLFI.02.065 Esteetika (3 EAP) Uku Tooming
   Uus! FLFI.05.018 Eesti mõtteloo tüvitekstid (6 EAP) Eduard Parhomenko 
   Uus! FLFI.05.039 Tartu ülikool ja Euroopa ülikoolimõtte ajalugu (3 EAP) Pärtel Piirimäe, Meelis Friedenthal 
   Uus! FLSE.00.346 Semiootiline lähenemine väärinfole ja infomõjutustegevusele (6 EAP) Andreas Ventsel, Mari-Liis Madisson 
   FLFI.00.102 Kriitiline mõtlemine ja argumenteerimine (3 EAP) Mirt Kruusmaa jt 
   FLFI.02.003 Eetika alused (3 EAP) Heidy Meriste 
   FLFI.03.007 Teadusfilosoofia ja -metodoloogia (3 EAP) Endla Lõhkivi 
   FLFI.03.097 Teadusfilosoofia (6 EAP) Endla Lõhkivi 
   FLFI.04.060 Vaimufilosoofia (6 EAP) Bruno Mölder 
   FLFI.04.078 Sissejuhatus loogikasse (6 EAP) Alexander Davies 
   FLFI.05.023 Rahvusvahelise poliitilise mõtte ajalugu (6 EAP) Pärtel Piirimäe 
   FLFI.05.037 Friedrich Nietzschest postmodernismi ja tänapäeva (3 EAP) Jaanus Sooväli  
   FLFI.05.041 Eesti rahvusluse filosoofilised lätted (6 EAP) Liisi Veski, Kadi Kähär-Peterson 
   FLSE.00.216 Semiootika alused (3 EAP) Silvi Salupere 
   FLSE.00.137 Sissejuhatus semiootikasse (6 EAP) Silvi Salupere, Mihhail Lotman 
   FLSE.00.138 Sissejuhatus kultuuriteooriatesse (6 EAP) Andreas Ventsel 
   FLSE.00.069 Ökosemiootika (3 EAP) Timo Maran 
   FLSE.00.058 Biosemiootika ja elussüsteemide teooria (3 EAP) Kalevi Kull 
   FLSE.00.022 Tõlkesemiootika (3 EAP) Elin Sütiste 
   FLSE.00.054 Keelesemiootika (3 EAP) Silvi Salupere 
   FLSE.00.226 Ühiskonnateooriad ja semiootika (3 EAP) Andreas Ventsel 
   FLSE.00.319 Sissejuhatus semiootika uurimismeetodeisse (6 EAP) Katre Pärn 
   FLSE.00.295 Sissejuhatus muusikasemiootikasse (3 EAP) Karl Joosep Pihel 
 

   Sessioonõppes! FLFI.00.001 Sissejuhatus filosoofiasse (3 EAP) Eduard Parhomenko 
   Sessioonõppes! FLFI.02.097 Pedagoogiline eetika (3 EAP) Mari-Liis Nummert jt 
   Sessioonõppes! FLSE.00.333 Üldsemiootika (6 EAP) Katre Pärn 
   Sessioonõppes! FLSE.00.337 Biosemiootika ja elurikkus (6 EAP) Kalevi Kull 
   Sessioonõppes! FLSE.00.327 Kultuurisemiootiline analüüs (6 EAP) Peeter Torop 
   Sessioonõppes! FLSE.00.336 Sotsiokultuurilised süsteemid ja semiootiline objekt (6 EAP) Anti Randviir 
   Sessioonõppes! FLSE.00.334 Tüvitekstide seminar (6 EAP) Silver Rattasepp

LISAINFO ja REGISTREERUMINE TUGENGITELE ÕPPEINFOSÜSTEEMIS

Täiendusõppijad leiavad kursuse täpsem kirjelduse samuti õppeinfosüsteemist
Kursuse tasu, registreerumise ja lisainfo osas palume võtta ühendust vasakpoolses menüüs toodud töötajatega. Lisaks vabaainetele on täiendusõppijatele avatud veel paljud instituudi tasemeõppeained.

FILOSOOFIA JA SEMIOOTIKA INSTITUUDI TASEMEÕPPEAINED SÜGISEL 2024

Koostöö ja välisõpingud

Tartu Ülikool on maailmas tuntud ja tunnustatud semiootikakeskus ning seda külastavad paljud välislektorid, kelle intensiivkursused muudavad õpingud värvikamaks ning põnevamaks. Tänu tihedatele sidemetele teiste semiootika keskustega maailmas on võimalik jätkata õpinguid lisaks Tartu Ülikooli semiootika osakonna magistrantuurile ka välisriikides. Semiootika tudengid osalevad tihti ka semiootika (välis)konverentsidel, -seminaridel ja suvekoolides. Erinevate ürituste ja võimaluste info saadetakse listidesse ning semiootika sündmuste kalendri leiab ka Eesti Semiootika Seltsi kodulehelt.
Tudengid kõndimas

Uuele üliõpilasele

Üliõpilased Jakobi 2 õppehoone auditooriumis

Sügisesed vabaained humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas