Autor:
Tartu Semiotics Summer School 2023

Tulevikuteemaline rahvusvaheline Tartu Semiootika Suvekool 2023: „Coming Soon“ 24.-27. august

Tartu Ülikooli semiootika osakond kutsub osalema tulevikuteemalisel rahvusvahelisel konverentsil Tartu Semiootika Suvekool 2023: „Coming Soon“, mis toimub 24.-27. augustini 2023 Tartus. 

Tartu Semiootika Suvekoolis on seekord uurimise all tulevik(ud) ning erinevad viisid, kuidas kultuuris, ühiskonnas ja looduses tulevikuga suhestutakse, selle kohta teadmisi luuakse ja vahendatakse. Suvekooli eesmärgiks on kokku tuua semiootika ja külgnevate valdkondade esindajad, et üheskoos arutleda tuleviku mõtestamise, loomise ja uurimise võimaluste üle. 

Esmane ajakava (22.05.2023)
 
Konverentsile oodati ettekandeid teemadel: 
•    tuleviku tunnetamise ja mudeldamise vahendid ja viisid nii inimestel kui ka teistel loomadel ning nende roll nii muutustega kohanemisel kui ka muutuste tegemisel 
•    inimeste ja teiste loomade agentsus tuleviku loomisel 
•    tulevikuteadlikkus ehk viisid, kuidas tulevikku mõistetakse ja selleks ette valmistutakse, sh muutuste ja/ või kriiside kontekstis 
•    spekulatiivsed tulevikud ja spekulatiivsed lähenemised tulevikule 
•    omailma muutused ja tulevased omailmad 
•    inimese ja keskkonna suhete tulevik(ud) 
•    semiootika ja üldisemalt humanitaarteaduste tulevik(ud) 

Suvekooli kutsutud esinejateks on: 
 
Jaak Tomberg on Tartu Ülikooli kirjandusteadlane, kelle uurimisvaldkonnaks on utoopiakirjandus, teaduslik fantastika, realism ja kirjandusfilosoofia. Praegu on tal pooleli teadusliku fantastika ja realismi nüüdisaegseid suhteid ning kirjanduse utoopilist potentsiaali käsitlev monograafia Kuidas täita soovi.  
 
Gemma Jones on semiootikale ja tulevikumõtlemisele spetsialiseerunud interdistsiplinaarne kultuuriuurija ja strateeg ning Kriitilise disaini kooli asutaja. Tema tähelepanu keskmes on paikade ja kogukondade tulevik ning kultuuri mõistmine ja mõtestamine selleks, et seda lokaalsel ja globaalsel tasandil muuta. 

Mattia Thibault, semiootik ja Tampere Ülikooli kaasprofessor, kelle uurimisteemade hulka kuuluvad tõlkesemiootika, spekulatiivne uurimine, mängulisus ning (füüsilised ja digitaalsed) tehiskeskkonnad. 

Reet Aus on moekunstnik, keskkonnaaktivist ning Eesti Kunstiakadeemia jätkusuutlikku disaini ja materjalide labori teadur, kelle loome- ja teadustöö keskmes on jätkusuutlikkus ja taaskasutamine moevaldkonnas. Ta on loonud moetööstuse jaoks jätkusuutliku tootmismudeli ja sertifikaadi Upmade.
  
Tartu Ülikooli semiootika õpingute 30. aastaringi täitumise tähistamiseks toimub suvekooli raames ka semiootika õpetamise tuleviku teemaline töötuba, kuhu on oodatud kaasa mõtlema kõik, kes puutuvad täna või tulevikus kokku semiootika õpetamisega. 
 
Lisainfo suvekooli kodulehel.  
Jooksev info Facebookis.

Suvekooli korraldavad semiootika osakond ja Eesti Semiootika Selts.
 

Auli Viidalepp kaitseb doktoritööd „The Expected AI as a sociocultural construct and its impact on the discourse on technology“

18. detsembril kell 15.00 kaitseb Auli Viidalepp semiootika ja kultuuriteooria erialal doktoritööd „The Expected AI as a sociocultural construct and its impact on the discourse on technology“
Illustratiivne visuaal

Kommunikatsiooniarengute kõrval on oluline rääkida eetilisest suhtlemisest

Tuuli Pern kaitseb doktoritööd „Affective-imaginative modelling in semiotic context: A Vichian perspective“

18. detsembril kell 12.00 kaitseb Tuuli Pern semiootika ja kultuuriteooria erialal doktoritööd „Affective-imaginative modelling in semiotic context: A Vichian perspective“