Skip to main content
Foto:
Unsplash

Teadusfilosoofia uurib tehisintellekti inimlikkust

Teadusfilosoofia teadur Ave Mets avaldas hiljuti artikli, milles uuris tehisintellektide võimalikku positsiooni täisväärtusliku ja inimesega võrdse ühiskonnaliikmena. Ta jõudis järeldusele, et robotid ei saa ei praegu ega tõenäoliselt ka tulevikus inimestega võrdsesse staatusesse tõusta, sest hoolimata suurandmete põhjal tekkivate mustrite adumisest puudub neil võimekus mõista inimsuhtluse sotsiaalset konteksti. Eriti oluline võib see olla olukordades, kus eetilistel või moraalsetel kaalutlustel peaks tehisintellekt sotsiaalseid norme rikkuma, näiteks valetama. Samuti suhtub Ave Mets kriitiliselt väitesse, et ränist tehtud kiipidega on võimalik ehitada inimesega sarnaselt funktsioneeriv organism - eluslooduse aluseks saab tema hinnangul olla ainult süsinik. 

Loe artikli kohta täpsemalt ERR teadusportaalist Novaator.

#teadus

Eugenio Israel Chavez Barreto kaitseb doktoritöö “Luis Jorge Prieto semiootiline teooria”

Eugenio Israel Chavez Barreto “The Semiotic Theory of Luis Jorge Prieto”
Jaga
28.06.2022
#teadus

Aleksandr Fadeev kaitseb doktoritööd “Õppimise, tähendusloome ja sisekõne käsitlused kaasaegses semiootikas: Lev Võgotski perspektiiv”

Aleksandr Fadeev kaitseb doktoritööd “Õppimise, tähendusloome ja sisekõne käsitlused kaasaegses semiootikas: Lev Võgotski perspektiiv”
Jaga
28.06.2022
#teadus
professor, Ülo Matjus, old man, painting, main building, tagasi mõtledes

Emeriitprofessor Ülo Matjus 80

Jaga
27.06.2022