Autor:
Lona Päll

Septembri aiakülastusel on tähelepanu all aistingud

Kevadel alustatud aiakülaskäigud-seminarid "Üleaedne elurikkus üle jõe" algavad taas. 14. septembril kell 18 kutsume teid külla ühte Kvissentali aeda, mida on loodud vaid paar aastat.

Seekord uurime, missugune on "meelepärane aed". Kuidas saab meeltega aeda tajuda? Kas inimene saab aimata, mis on oluline aeda sattunud herilase, konna, sipelga või värvulise jaoks? Kuidas uues aias teiste liikide vajaduste ja tegevusega arvestada?

Septembri aiakülaskäigul pöörame tähelepanu erinevatele aistingutele: lõhnadele, maitsetele, temperatuuri-, tekstuuri- ja niiskustajule. Mitmekülgse tajuelamuse kaudu on võimalik mänguliselt mõtiskleda, missugused tähendused on inimese kujundatud aial teiste liikide jaoks. Inimene ei saa küll kunagi kogeda keskkonda teiste liikide kombel, ent eri meeltele tähelepanu pööramine paneb teadvustama eri perspektiivide rohkust.

Olge valmis, et istume murul ning pistame näpud mulda!

Aiaskäiku veab antropoloog Hildegard Reimann, kelle erialane huvi seob meelte antropoloogia ja paljuliigilised keskkonnad. Teda toetavad TÜ semiootika osakonna öko- ja linnasemiootikud.

Koguneme kl 18 Meruski ja Klaose tänava ristil, kus on ka väike parkimisplats ja liigume koos edasi aeda. Täpne asukoht kaardil

Sündmus on tasuta ja ette registreerima ei pea.

 

Kogukonna seminaride sari „Üleaedne elurikkus üle jõe“ on osa semiootika osakonna veetavast projektist "Coevolvers", mille eesmärk on koos kohalike elanikega töötada nelja aasta jooksul välja elurikkust toetavaid lahendusi, mis põhineks inimese ja teiste liikide vahelisel tähendusloomel. Projektis osalevad Timo Maran, Riin Magnus, Nelly Mäekivi, Lona Päll, Tiit Remm ja Kalevi Kull. 

Seminari toetab Euroopa Liit läbi Horisondi projekti MHVFI22492R „Koevolutsioonile lähenemine avamaks looduspõhiste lahenduste ümberkujundavat potentsiaali kogukondade kaasvamaks ja vastupidavamaks muutmisel“ (2022−2026).

 

Kogumiku kaanekujundus, kus on ruutudena eri aastanumbrite kujundused, läbivaks visuaaliks on tigu

Värske teos kirjeldab viimast viite aastakümmet eluteadustes - biomatemaatikast -semiootikani

Rauno Thomas Mossi illustratsioon semiootika õpikule, Tartu-Moskva koolkond

Semiootika ja kultuuriteooria eriala bakalaureusetööde kaitsmine 2024

Pildil on avaras saalis inimesed istumas laua taga

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad saavad eestikeelsele õppele üleminekul tuge Tartu lasteaedade kogemustest