Author:
Kristi Henno / Ardo Kaljuvee

NAISED TEADUSES: Pentagon kasutas USA sõjaväe- ja valitsusasutuste turvalisuse tagamise hankes Eesti filosoofide teadustööd

Kahe Eesti naisteadlase, Tartu Ülikooli praktilise filosoofia professori Margit Sutropi ja tema endise doktorandi, SK ID Solutions nõuetele vastavuse ja turvalisuse juhi Katrin Laas-Mikko teadustöö kasutamine  Ameerika Ühendriikide julgeolekuga seotud hankes on  hea näide ülikoolis loodud teadmuse siirdest ühiskonda ja tõestus sellest, et praktiline filosoofia on tõesti praktilise kasutusega.

Mõne aja eest kuulutas Ameerika Ühendriikide sõjavägi välja hanke (vt PEACE), mille eesmärk oli tagada tehisintellekti, masinõppe ja biomeetria abil ohutu sissepääs Pentagoni, sõjaväebaasidesse, valitsusasutustesse ja teistesse ülimalt turvatud rajatistesse. Kiiret maandamist vajas Covid-19 pandeemiast tingitud terviserisk, kuna sissepääsuload ja -kaardid on väga saastunud ning kannavad peale viiruste ka teisi patogeene. Taotlusvoorus eeldati, et lahenduse väljatöötamisel kasutatakse sissepääsu tagamiseks juba kogutud biomeetrilisi (see, mis inimene on) kui ka muid metaandmeid (inimesel olev teave, nt paroolid).

Hanke väljakuulutamise kutses esitati alusmaterjalina seitse teadusartiklit, mille hulgas on ka Tartu Ülikooli praktilise filosoofia professori Margit Sutropi ja tema endise doktorandi Katrin Laas-Mikko kirjutis „Identiteedi kinnitamisest kuni käitumise ennustamiseni: teise põlvkonna biomeetria eetilised järelmid“ („From identity verification to behavior prediction: ethical implications of second generation biometrics“), mis ilmus 2012. aastal ajakirjas Review of Policy Research.

Artiklis analüüsiti biomeetria eetilisi aspekte. Kui esimese põlvkonna biomeetrilisi andmeid (nt sõrmejäljed, skaneeritud silmaiiris) kogutakse inimese enda osalusel, siis teise põlvkonna biomeetria (nt kõnnak, kehatemperatuur, elektrokardiogramm, DNA) puhul ei pruugi inimene teadagi, et tema andmeid kogutakse. Autorid näitasid USA ja Euroopa Liidu teadusprojektide varal, kuidas teise põlvkonna biomeetriliste andmete töötlemisel tekib suur risk, et inimesi võidakse nende andmete põhjal alusetult diskrimineerida ja stigmatiseerida.  

Teadusartiklis jõuti tõdemuseni, et inimeste andmete kogumine ilma nende teadmata ja informeeritud nõusolekuta on õigustatud vaid siis, kui on suur oht julgeolekule. Seejuures ei tohi julgeoleku tagamiseks kogutud andmeid kasutada ilma inimese nõusolekuta muuks otstarbeks.  

Loe teadlaste artiklit: 
Sutrop, M. & Laas-Mikko, K. (2012). From identity verification to behavior prediction: ethical implications of second generation biometrics. Review of Policy Research, 29(1): 21–26. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1541-1338.2011.00536.x 

#teadus #ühiskonnale

Lisa Zorzato kaitseb doktoritööd “Towards a Realist Approach to the Challenge of Fictional Models: Augmented Determination“

29. juunil kell 10.15 kaitseb Lisa Zorzato filosoofia erialal doktoritööd "Towards a Realist Approach to the Challenge of Fictional Models: Augmented Determination".
#õppimine #teadus
tudengid kuulamas

Kõik huvilised on oodatud instituudi magistritööde avalikele kaitsmistele

#teadus #ühiskonnale

Katarina Damčević kaitseb doktoritööd „Semiotics of Hate Speech and Contested Symbols: The “Za dom spremni” Ustaša Salute in Contemporary Croatia“

Katarina Damčević kaitseb semiootika ja kultuuriteooria erialal doktoritööd „Semiotics of Hate Speech and Contested Symbols: The “Za dom spremni” Ustaša Salute in Contemporary Croatia".