Autor:
Juri Lotman

Tartu semiootika suvekool 2024 õppimisest ja haridusest Viljandis

Tartu Ülikooli semiootika osakond, Viljandi kultuuriakadeemia, Tallinna Ülikooli Juri Lotmani semiootikavaramu ja Eesti Semiootika Selts kutsuvad osalema XV rahvusvahelises Tartu semiootika suvekoolis „Learning in transformation“ 28.-31. augustil 2024 Viljandis. Suvekooli fookuses on õppimise, õpetamise, kooli ja (semiootika) koolkonna teemad. Registreerumine on avatud 1. juulini.
 
Konverentsiga tähistatakse 60 aasta möödumist esimesest sekundaarsete modelleerivate süsteemide suvekoolist, mis andis tõuke Tartu-Moskva semiootikakoolkonna sünnile. Kutsud plenaaresinejad on:
  • Edna Andrews, Duke'i Ülikooli keeleteaduse ja kultuuriantropoloogia professor, kes kombineerib neuroteaduse ja semiootika vahendeid keele omandamise ja mitmekeelsuse uurimisel. Tema sulest on ilmunud üks esimesi mõjukaid Juri Lotmani pärandi inglisekeelseid vahendusi "Conversations with Lotman: Cultural semiotics in language, literature and cognition" (2003).
  • Grete Arro on Tallinna Ülikooli teadur, kelle uurimishuvide hulka kuuluvad hariduspsühholoogia, eriti mõtlemise arengu, motivatsiooni ja eneseregulatsiooni teemad ning keskkonnapsühholoogia. Ta on leidnud tunnustust ka aktiivse õppimisprotsesside alase teadustöö populariseerijana. 
  • Barend van Heusden, Groningeni Ülikooli kultuuri ja kognitsiooni professor, kelle uurimistöö fookuses on ajukeskne kultuurikäsitlus. Van Heusden on muuhulgas vedanud Hollandi kultuurihariduse õppekava reformimisele suunatud suurprojekti Kultuur peeglis.

Registreerumine on avatud 1. juulini.

Tavakülastaja hind on 130 eurot, tudengile 110 eurot.

Täpsem konverentsi info on leitav suvekooli kodulehelt ning   Facebookist.

Frenoloogiline pea

Töötuba „Interpretivism, mentaalne fiktsionalism ja rahvapsühholoogia“ ootab ettekannete teese

Doktorant teeb laval ettekannet

Kalendrisse kirja: doktorantide kolme minuti loengute konkurss toimub 2. oktoobril

Tartu tähetorni idasaal vaatega Fraunhoferi teleskoobile.

Balti teadusajaloo ja -filosoofia konverents 2024