Author:
Erakogu

Kogumiku "Esseid vabadusest 20. sajandi poliitikafilosoofidelt" esitlus

24.05 kell 18, Tartu Kirjanduse Majas (Vanemuise 19) esitletakse kogumikku "Esseid vabadusest 20. sajandi poliitikafilosoofidelt" (AER sari, kirjastus Vabamõtleja).

Kogumikust ja laiemalt vabaduse rollist tänases maailmas vestlevad filosoofid Ahto Lobjakas ja Mats Volberg. Vestlust juhib Leo Luks.

Kogumik ning teised Vabamõtleja mõttekirjanduse raamatud on müügil soodushinnaga.

Pärast väike veinilaud.

Raamatu tutvustus: 

Vabadus on lääne ühiskonnas elavate inimeste jaoks üks keskseid väärtusi, mille piiramisele reageeritakse valuliselt. Üldiselt nõustutakse sellega, et ühiskonna toimimiseks tuleb vabadusi mõnevõrra piirata. Kuid mil määral? Milliste õigustuste alusel? Ning kas vabaduse mõiste on ühiskondlikkes debattides kasutusel üheselt mõistetavana?

Kõigile nendele küsimustele üritabki vastata tõlkekogumik „Esseid vabadusest 20. sajandi poliitikafilosoofidelt“ Kogumik sisaldab 11 teksti 10-lt filosoofilt, kes on viimase sajandi vältel vabaduse üle arutlenud.  Kõiki autoreid võib nimetada suisa klassikuteks, tuntuimad mõtlejad on raamatus Isaiah Berlin, Hannah Arendt ja Quentin Skinner. Raamatu on koostanud Tanel Vallimäe. Pedagoogilise järelsõna on raamatule kirjutanud Mats Volberg.

#teadus #ühiskonnale

Lisa Zorzato kaitseb doktoritööd “Towards a Realist Approach to the Challenge of Fictional Models: Augmented Determination“

29. juunil kell 10.15 kaitseb Lisa Zorzato filosoofia erialal doktoritööd "Towards a Realist Approach to the Challenge of Fictional Models: Augmented Determination".
#teadus #ühiskonnale

Katarina Damčević kaitseb doktoritööd „Semiotics of Hate Speech and Contested Symbols: The “Za dom spremni” Ustaša Salute in Contemporary Croatia“

Katarina Damčević kaitseb semiootika ja kultuuriteooria erialal doktoritööd „Semiotics of Hate Speech and Contested Symbols: The “Za dom spremni” Ustaša Salute in Contemporary Croatia".
#kooliõpilasele #koostöö #kultuur #ühiskonnale
Fotol Kadi Kähär-Peterson

Noorte Eesti mõtteloolaste podcast’i avalik salvestus 18. aprillil, Kadi Kähär-Peterson kõneleb Garlieb Merkelist