Eetikakeskus otsib projektijuhte

TÜ eetikakeskus otsib enda sekka hakkajaid ja särasilmseid osakoormusega projektijuhte, kes tunnevad huvi eetikateemade vastu ning oskavad neid oma erialaga seostada. Edukas kandidaat oskab asetada oma erialal õpitu laiemasse ühiskondlikku konteksti ning leiab puutepunktid eetikakeskuse tegevustega. Tööaeg eetikakeskuses on paindlik ning võimaldab alustada/jätkata õpinguid.

Tartu Ülikooli eetikakeskus

 • organiseerib ja teeb eetika valdkonnas interdistsiplinaarset uurimistööd;
 • suunab Eesti ühiskonda reflekteerima normide, väärtuste ja õigluse küsimuste üle, korraldades avalikke loenguid, kohtumisi, seminare, diskussioone;
 • koordineerib ja edendab eetika õpetamist Tartu ülikoolis ja pakub erinevaid (täiend)koolitusi kõigile
 • koostab ja annab välja eetika-alaseid infomaterjale, raamatuid,  interaktiivseid metoodilisi materjale
 • ja veel palju muud

Kui tunned huvi kandideerimise vastu siis soovitame esmalt:

 • vaatadata ringi meie kodulehtedel www.eetika.ee ja www.eetikakeskus.ut.ee
 • tutvuda meie väljaannetega (näiteks TÜ eetikakeskuses, saadaval ka teistes raamatukogudes)
 • kuulata ja vaadata eetikaveebis olevaid video- ning helisalvestisi erinevatest üritustest

Kandideerimiseks:

 • Pane lühidalt  kirja projekt või idee, mis lähtub meie tegevustest aga mida sooviksid ise TÜ eetikakeskuses läbi viia.
 • Lisaks oma ideele/projektile pane e-kirjaga kaasa kontaktandmetega varustatud elulookirjeldus
 • Läkita mõlemad dokumendid triin.paaver [ät] ut.ee, märkides kindlasti juurde, et soovid osaleda TÜ eetikakeskuse projektijuhi konkursil, millise koormusega tööst oled huvitatud ning oma palgasoovi.


Kandideerimistähtaeg on: 22.04.2015

#teadus #ühiskonnale

Lisa Zorzato kaitseb doktoritööd “Towards a Realist Approach to the Challenge of Fictional Models: Augmented Determination“

29. juunil kell 10.15 kaitseb Lisa Zorzato filosoofia erialal doktoritööd "Towards a Realist Approach to the Challenge of Fictional Models: Augmented Determination".
#teadus #ühiskonnale

Katarina Damčević kaitseb doktoritööd „Semiotics of Hate Speech and Contested Symbols: The “Za dom spremni” Ustaša Salute in Contemporary Croatia“

Katarina Damčević kaitseb semiootika ja kultuuriteooria erialal doktoritööd „Semiotics of Hate Speech and Contested Symbols: The “Za dom spremni” Ustaša Salute in Contemporary Croatia".
#kooliõpilasele #koostöö #kultuur #ühiskonnale
Fotol Kadi Kähär-Peterson

Noorte Eesti mõtteloolaste podcast’i avalik salvestus 18. aprillil, Kadi Kähär-Peterson kõneleb Garlieb Merkelist