Skip to main content

Aleksandr Fadeev kaitseb doktoritööd „Lev Vygotsky’s approach in the contemporary semiotic research of learning, meaning-making and inner speech“

22. augustil kell 11.00 kaitseb Aleksandr Fadeev semiootika ja kultuuriteooria erialal doktoritööd Lev Vygotsky’s approach in the contemporary semiotic research of learning, meaning-making and inner speech“ („Õppimise, tähendusloome ja sisekõne käsitlused kaasaegses semiootikas: Lev Võgotski perspektiiv“).

Juhendaja:
professor Peeter Torop, Tartu Ülikool

Oponendid:
professor Jaan Valsiner, Clark University (USA)
teadur Laura Gherlone, Pontifical Catholic University of Argentina (Argentiina)                              

Kokkuvõte
Doktoritöö eesmärgiks on selgitada kaasaegse kultuuri juurutatud märkide ja märgisüsteemide rolli inimese kognitiivsete ja psühholoogiliste funktsioonide kujundamisel. Samuti rõhutab töö Lev Võgotski uurimissuuna aktuaalsust ja olulisust õppimise, tähendusloome ja sisekõne käsitlemisel tänapäevases semiootikas.

Väitekirja esimene osa keskendub kaasaegse kultuuri märkide ja märgisüsteemide rollile õppimises, meeldejätmises ja tähendusloomes. Töös näidatakse uue meedia keskkonnas tekkinud märgisüsteemide pädevuse väärtust hariduse, psühholoogia ja arengu seisukohast. Kultuuri märgisüsteemide valdamine kognitiivsete tööriistadena pakub noortele õppijatele võimaluse kasutada neid vahenditena oma käitumise reguleerimiseks, teadmistele ligipääsemiseks ning tähendusliku dialoogi alalhoidmiseks kultuuris ja kultuuriga. Võgotski ja kultuurisemiootilise lähenemise rakendamine hariduslike metodoloogiate arendamiseks on võimaldanud luua õpikeskkonna, mis toetab digikultuuri märgisüsteemide omandamist kognitiivsete tööriistadena. Väitekirja argumentide toetamiseks toodud tõendusmaterjal pärineb autori osalusel TÜ transmeedia uurimisrühma poolt arendatavalt digiplatvormilt „Haridus ekraanil“.

Doktoritöö teine osa käsitleb sisekõnet näitena kultuuriliste märgisüsteemide, eelkõige loomulike keelte, kasutamisest kognitiivsetes ja psühholoogilistes funktsioonides. Arutluse all on sisekõne olulisus erinevates tähendusloomelistes protsessides. Seejuures ei piirduta sisekõne rolliga vaid igapäevaelu nähtuste mõistmisel, vaid käsitletakse selle osalust ka loomingulistes ja kunstilistes protsessides. Väitekiri põhjendab kaasaegse kultuuri arengu mõju sellele, kuidas individuaalne sisekõne ilmneb kultuuris kunstiliste tekstide kaudu, ning püstitab hüpoteesi digikultuuri mõjust sisekõne struktuurile ja fenomenoloogiale.

Kaitsmine toimub veebis.

Ruth Jürjo is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: PhD Defenses in Semiotics
Time: Aug 22, 2022 10:30 AM Helsinki

Join Zoom Meeting
https://ut-ee.zoom.us/j/93966739485?pwd=U21jSHBaUVJ5TkVza2JsUVR0NHVnUT09

Meeting ID: 939 6673 9485
Passcode: 748654

#teadus
sinine, blue color

Instituut meedias ja valik teaduspublikatsioone (2022, I)

Jaga
04.08.2022
#teadus
Juri Lotman, old man statue, dolls, vana mehe kuju, nukud

Semiootika rakenduskeskus

Jaga
14.07.2022
#teadus
Sea, meri, vesi, water, clouds, pilved, rocks, kivid

XVII Eesti Filosoofia aastakonverents toimub 25.-26. augustil 2022 imetabases Käsmus

Jaga
08.07.2022