14. novembril kell 10.15, Jakobi 2-306 annab Gunther Kress (University College London) külalisloengu "A social semiotic account of meaning and meaning-making: getting beyond the past and its frames"

Maailmakuulus semiootik ja ühiskonnateadlane Gunther Kress peab TÜ semiootika osakonnas avaliku loengu, milles käsitleb ajalooliselt välja kujunenud raamide piiravat mõju tähendusloome mõtestamisele. Tema välja pakutav „semiootiline töö“ mõiste avardab traditsioonilist arusaama õppimisest ja kommunikatsioonist. Loengu põhitees on, et kommunikatsioon ongi alati ühtlasi õppimine.

Kress on semiootika ja haridusteaduste professor Londoni Ülikoolis. Tema olulisemad teosed on „Before Writing: Rethinking the Paths to Literacy“, „Literacy in the New Media Age“ ja koos Theo Van Leeuweniga kirjutatud „Reading Images: The Grammar of Visual Design“.

Loeng kuulub Juri Lotmani loengute sarja, kus on eelnevalt esinenud meediauurija John Hartley (AU) ja maineka Duke’i ülikooli lingvistikaprofessor Edna Andrews (USA).

Loeng toimub 14. novemberil 2018 kell 10.15, Jakobi 2-306.  Loeng on inglise keeles.

Kõik huvilised on oodatud!

Lisainfo: kalevi.kull [ät] ut.ee


Juri Lotmani peamiseks suhtlemisvormiks oma õpilaste ja kolleegidega oli loeng. Tema loengukoormus ületas kogu elu jooksul mitmekordselt professori normkoormuse. Loengukursus oli tema jaoks uute ideede katsetamise viis. Seetõttu luges ta kohustuslike kursuste kõrval palju erikursusi, Lotmani kursusi. Uued ideed sündisid dialoogis ja dialoog sündis austusest kuulajate vastu. Lotmani eripäraks oli kontakti leidmine iga auditooriumiga, kõigi teadusalade esindajatest ja üliõpilastest kuni ülipopulaarsete teleloengute massiauditooriumini.

JURI LOTMANI LOENGUD on sari, mis on pühendatud Lotmani mälestusele ja dialoogi hoidmisele tema ideedega, kutsudes esinema uurijaid, kes on juba Lotmani pärandiga dialoogis ning kelle mõtetega sooviks dialoogi astuda need, kes väärtustavad Tartu-Moskva koolkonna semiootika traditsiooni.

Loengusarja korraldamist toetab Euroopa Liit läbi Euroopa Regionaalarengu Fondi (Kultuuriteooria Tippkeskus).