John Dupré õpituba ja avalikud loengud teemal ’Protsessidepõhise bioloogiakäsitluse filosoofiline taust ja implikatsioonid’

Avalikke loengute salvestusi saab vaadata UTTVst.

Image
People in nature, inimesed looduses

 


Professor John Dupré loengukursus ja avalikud loengud teemal ’Protsessidepõhise bioloogiakäsitluse filosoofiline taust ja implikatsioonid’ toimuvad 17.-20. mail 2022.

Õpituba keskendub bioloogiafilosoofia eri valdkondadele perspektiivist, mis näeb bioloogilisi entiteete dünaamiliste protsesside, mitte staatiliste objektidena. Käsitletavateks teemadeks on: evolutsiooni üldine metafüüsika, organismide ja liikide protsessuaalne käsitlus, taksonoomilise monismi ja pluralismi küsimused, sotsiaalkonstruktivismiga seotud küsimused, väärtuste ja teaduse tegemise vaheline suhe, reduktsionismiküsimus, polügeensed organismid, postgenoomiline darvinism, kaasaegne genoomika ja geenide määratlemine protsessuaalsest perspektiivist, põhjuslikkus ja inimloomus sotsiaalteadustes, evolutsioonipsühholoogia kriitika jne. Õpituba võiks potentsiaalselt huvi pakkuda mitmete erialade üliõpilastele ja teadlastele, kuna avab protsessidepõhise bioloogia uudseid vaatenurki eri distsipliinidele humanitaar- ning sotsiaalteadustest loodusteadusteni.

Kursus koosneb loengutest ja seminaridest ning hõlmab Eesti Geenivaramu külastust. Enne seminare lugege palun läbi ajakavasse lisatud seminarimaterjalid.

 

 

John Dupré on Exeteri Ülikooli teadusfilosoofia professor ning samas ülikoolis asuva Egenise (The Centre for the Study of Life Sciences) direktor. Ta on ka Teadusfilosoofia Assotsiatsiooni (PSA) praegune president. John Dupré on paljude raamatute ning akadeemiliste artiklite autor. 2018 toimetas ta koos Daniel J. Nicholsoniga raamatu ’Everything Flows: Towards a Processual Philosophy of Biology’.

Image
John Dupre

John Dupré isiklik kodulehekülg

Edit Talpsepa intervjuu John Dupréga ajakirjas ’Philosophy Now’

 

#teadus
51418063467_9f7b63eb7b_k.jpeg

Emotsioonide uurimise juubelikonverents toob tippfilosoofid Tartusse

#teadus #ühiskonnale

Jay Allen Zameska kaitseb doktoritööd „The ethics of public health: balancing the interests of populations and individuals“

29. juunil kell 14.15 kaitseb Jay Allen Zameska filosoofia erialal doktoritööd „The ethics of public health: balancing the interests of populations and individuals“.
#teadus #ühiskonnale

Lisa Zorzato kaitseb doktoritööd „Towards a realist approach to the challenge of fictional models: augmented determination“

29. juunil kell 10.15 kaitseb Lisa Zorzato filosoofia erialal doktoritööd „Towards a realist approach to the challenge of fictional models: augmented determination“.