Skip to main content

John Dupré õpituba ja avalikud loengud teemal ’Protsessidepõhise bioloogiakäsitluse filosoofiline taust ja implikatsioonid’

Professor John Dupré loengukursus ja avalikud loengud teemal ’Protsessidepõhise bioloogiakäsitluse filosoofiline taust ja implikatsioonid’ toimuvad 17.-20. mail 2022.

Õpituba keskendub bioloogiafilosoofia eri valdkondadele perspektiivist, mis näeb bioloogilisi entiteete dünaamiliste protsesside, mitte staatiliste objektidena. Käsitletavateks teemadeks on: evolutsiooni üldine metafüüsika, organismide ja liikide protsessuaalne käsitlus, taksonoomilise monismi ja pluralismi küsimused, sotsiaalkonstruktivismiga seotud küsimused, väärtuste ja teaduse tegemise vaheline suhe, reduktsionismiküsimus, polügeensed organismid, postgenoomiline darvinism, kaasaegne genoomika ja geenide määratlemine protsessuaalsest perspektiivist, põhjuslikkus ja inimloomus sotsiaalteadustes, evolutsioonipsühholoogia kriitika jne. Õpituba võiks potentsiaalselt huvi pakkuda mitmete erialade üliõpilastele ja teadlastele, kuna avab protsessidepõhise bioloogia uudseid vaatenurki eri distsipliinidele humanitaar- ning sotsiaalteadustest loodusteadusteni.

Kursus koosneb loengutest ja seminaridest ning hõlmab Eesti Geenivaramu külastust. Enne seminare lugege palun läbi ajakavasse lisatud seminarimaterjalid.

 

 

John Dupré on Exeteri Ülikooli teadusfilosoofia professor ning samas ülikoolis asuva Egenise (The Centre for the Study of Life Sciences) direktor. Ta on ka Teadusfilosoofia Assotsiatsiooni (PSA) praegune president. John Dupré on paljude raamatute ning akadeemiliste artiklite autor. 2018 toimetas ta koos Daniel J. Nicholsoniga raamatu ’Everything Flows: Towards a Processual Philosophy of Biology’.

Image

John Dupré isiklik kodulehekülg

Edit Talpsepa intervjuu John Dupréga ajakirjas ’Philosophy Now’

 

#instituudist #rahvusvaheline #teadus #loeng
Hemmo Laiho

Hemmo Laiho ettekanne "Sapere aude! A Double-edged Sword?"

Jaga
22.05.2022
#instituudist #õpetamine #teadus

Chair of Philosophy of Science

The Chair of Philosophy of Science
Jaga
19.05.2022
#teadus
EENPSlai

Ida-Euroopa teadusfilosoofia võrgustiku 4. rahvusvaheline konverents

Jaga
16.05.2022