Autor:
Triin Paaver

Vabamüüki jõudev ja digiteeritud arutelumäng seob teadlaste töö argieluliste dilemmadega

Tartu Ülikooli eetikakeskuse arutelumäng „Eesti rahva sada valikut“ aitab pingevabalt rääkida elulistest olukordadest ja väärtushinnangutest. Nüüd on mängu võimalik ette tellida ja tutvuda selle digiversiooniga kõigil huvilistel.

Tartu Ülikooli eetikakeskuse ekspertide loodud arutelumäng valmis 2019. aasta lõpus, kuid pandeemia tõttu jäi mängu tutvustamine pooleli. Koolide ja lasteaedade taasavamine suurendas mängu vastu huvi. Tänu mängu populaarsusele teisteski asutustes kasvas nõudlus selle müügi ja edasiarenduse järele. Viimaste aastate jooksul on selgunud, et organisatsioonid ja asutused eelistavad mängu mängida pigem paberkandjal. Siiski tunnetatakse digiversiooni vajadust, kui mängijate arv on suurem. 

Mängu üks loojatest, Tartu Ülikooli eetikakeskuse teadur Mari-Liisa Parder rõõmustab mängu arengu üle. „Mängu kättesaadavus nii paberkujul kui ka digitaalselt teeb võimalikuks lahkarvamuste lahendamise eri keskkondades töökollektiivist perekonnani. Loodame väga, et mängu abil jõuavad dialoogilise kommunikatsiooni oskused – arutamine ja kuulamine – suurema hulga inimesteni. Tihtipeale jääb lahkarvamuste lahendamine üksteise kuulamise ja mõistmise oskuse taha kinni,“ ütleb Parder.

Arutelumängu projektijuht Triin Paaver märgib, et mängu arendusele andsid hoogu juurde seda katsetanud inimesed, kelle positiivne tagasiside ja ostusoov innustasid tegutsema. „Tänu Tartu Ülikooli arengufondi eksperimentaalarenduse grandile saime katsetada mitut mängu toimimise stsenaariumit ja uurida võimalusi digimängu andmetega teadustöö jätkamiseks. Lõpuks loodi Tartu Ülikooli Sandboxis digimängu esimene prototüüp, mille alusel loodi praegune versioon,“ lausus Paaver.

Lisaks asutustele on mängu aktiivselt kasutatud Tartu 2024 põhiprogrammi kuuluva Tartu Maailmaülikooli projektis, mille kaudu saavad kogukonnad aktuaalsete teemadega teaduspõhiselt tegeleda. Mäng aitab seejuures mõista kaasinimeste väärtusi ja toetada koostööd.

Mängu arendustegevus jätkub, et sellest saaks veelgi tõhusam tööriist nii projektidele, asutustele kui ka tavakasutajatele. Digimängu edasiarenduse üks suund on luua osa, mis seletab lahti lahkarvamuste filosoofilise olemuse ja dilemmameetodi. Mängu ettetellimise vormi leiab digiversiooni esilehelt.

Arutelumängu loomist toetas Haridus- ja Teadusministeerium programmist „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009–2013“ ja selle jätkuprogrammist „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2015–2020“ . Mängu digivariandi väljaarendamist toetas Tartu Ülikooli arendusfondi eksperimentaalarenduse grant „Väärtusmängude edasiarendamine virtuaalkeskkonnas kasutamiseks“. 

 

Vaata lisaks: 

  • Loe lähemalt, kuidas kasutada väärtusmängu „Eesti rahva sada valikut“ kogukonna üritustel, Tartu Ülikooli eetikakeskuse veebilehelt. 
  • Loe lähemalt, kuidas arutelumäng „Eesti rahva sada valikut“ seob inimeste argielulised väärtusvalikud teadlaste tööga, Tartu Ülikooli eetikakeskuse veebilehelt.
Kogumiku kaanekujundus, kus on ruutudena eri aastanumbrite kujundused, läbivaks visuaaliks on tigu

Värske teos kirjeldab viimast viite aastakümmet eluteadustes - biomatemaatikast -semiootikani

Rauno Thomas Mossi illustratsioon semiootika õpikule, Tartu-Moskva koolkond

Semiootika ja kultuuriteooria eriala bakalaureusetööde kaitsmine 2024

Pildil on avaras saalis inimesed istumas laua taga

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad saavad eestikeelsele õppele üleminekul tuge Tartu lasteaedade kogemustest