TÜ raamatukogus avatakse f-teaduse kontseptsiooni looja Rein Vihalemma mälestusnäitus

Homme avatakse Tartu Ülikooli raamatukogus professor Rein Vihalemma mälestusnäitus, mis annab ülevaate keemiaüliõpilase filosoofiks saamisest, tema lapsepõlvest, haridusteest, olulisematest teadustöödest, aga ka tema kui teadusfilosoofi sõnumist laiemale avalikkusele. Käesoleva aasta 9. detsembril oleks Rein Vihalemm saanud 80-aastaseks.

Tartu Ülikooli teadusfilosoofi professor Rein Vihalemma sõnastatud f-teaduse (φ-science) kontseptsioon on avanud uudsest vaatenurgast füüsikaliste teaduste olemuse ja võimaldanud kirjeldada täpsemini keemia eripära teadusena. Nii f-teaduse kui praktilise realismi kui teaduskäsituse loomine ja põhjendamine on rahvusvaheliselt laialdast tähelepanu pälvinud.

Rein Vihalemm asutas Tartu Ülikoolis teadusfilosoofia õppetooli, ta oli üks TÜ filosoofia osakonna loojaid pärast Eesti iseseisvuse taastamist 1991.a., filosoofia eriala arendaja ning hinnatud juhendaja. Tema eestikeelsete raamatute „Teaduse metodoloogia“, „Ühe teaduse kujunemislugu“ ja „Teadusfilosoofilisest vaatepunktist“ alusel on omandanud arusaamise teadusest ja teadusfilosoofiast mitu põlvkonda Eesti haritlasi.

Rahvusvahelise keemiafilosoofia seltsi ühe asutajana 1997.aastal arendas Rein Vihalemm koos rahvusvaheliste ja Eesti kolleegidega keemiafilosoofiat kui iseseisvat uurimissuunda. Rein Vihalemma organiseerimisel toimus Tartus mitmeid rahvusvahelisi teadusfilosoofia ja teadusajaloo konverentse, ta oli Baltimaade teadusloo-alase koostöö eestvedajaid, aga ta seisis hea ka Eesti teadusloo konverentside ja kogumike ilmumise järjepidevuse eest Teadusajaloo ja –filosoofia Eesti Ühenduse juhatuse liikmena.

Mälestusnäitus avatakse 4. detsembril kell 16 TÜ raamatukogu kolmanda korruse fuajees ja see jääb avatuks kuni 28. veebruarini 2019. Näituse koostasid Elo Tõnisoo raamatukogu erialinfotalitusest ja Mare Pikkel teenindusosakonnast.