Autor:
Tartu Semiotics Summer School 2023

Tartu semiootika suvekool 2023 ootab ettekandeid 20. märtsiks

Tartu Ülikooli semiootika osakond kutsub osalema rahvusvahelisel tulevikuteemalisel konverentsil Coming Soon“, mis toimub Tartus 24.–27. augustil 2023. Ettekannete teese ootame 20. märtsiks e-posti aadressile semiotics@ut.ee.

Teadmised ja ettekujutus sellest, mis on tulemas, mõjutavad meie valikuid ja tegutsemist olevikus. Tartu semiootika suvekoolis uuritakse seekord tulevikku ja eri viise, kuidas kultuuris, ühiskonnas ja looduses tulevikuga suhestutakse, selle kohta teadmisi luuakse ja vahendatakse.

Ootame ettekandeid järgmistel teemadel:

  • tuleviku tunnetamise ja mudeldamise vahendid ja viisid nii inimeste kui ka teiste loomade seas, nende roll nii muutustega kohanemisel kui ka muutuste tegemisel;
  • inimeste ja teiste loomade agentsus tuleviku loomisel;
  • tulevikuteadlikkus ehk viisid, kuidas tulevikku mõistetakse ja selleks ette valmistutakse, sh muutuste või kriiside kontekstis;
  • spekulatiivsed tulevikud ja spekulatiivsed lähenemised tulevikule;
  • omailma muutused ja tulevased omailmad;
  • inimese ja keskkonna suhete tulevik(ud);
  • semiootika ja üldisemalt humanitaarteaduste tulevik(ud).

Tartu semiootika suvekooli eesmärk on tuua kokku semiootika ja külgnevate valdkondade esindajad, et arutleda üheskoos tuleviku mõtestamise, loomise ja uurimise võimaluste üle. Suvekooli korraldab Tartu Ülikooli semiootika osakond koos Eesti Semiootika Seltsiga.

Täpsemat infot saab suvekooli kodulehelt tsss.ut.ee.

Jooksvalt lisatakse teavet ka Facebooki.

 

#kultuur #rahvusvaheline #teadus
Juri Lotman

Juri Lotmani 101. sünnipäeva tähistatakse rahvusvahelise seminariga

#rahvusvaheline #teadus
Margit Sutrop ja Katrin Laas-Mikko

NAISED TEADUSES: Pentagon kasutas USA sõjaväe- ja valitsusasutuste turvalisuse tagamise hankes Eesti filosoofide teadustööd