Author:
Egon Erkmann

Semiootika rakenduskeskuse avaüritus toimub 8. veebruaril

8. veebruaril kell 17:00-19:00 toimub Tartu Ülikooli kunstimuuseumis semiootika rakenduskeskuse avaüritus.

Semiootika rakenduskeskus loodi Tartu Ülikooli semiootika osakonna juurde 2022. aasta sügisel. Semiootika osakond on rahvusvaheliselt tunnustatud õppe- ja teaduskeskus, millel on ka pikaaegne kogemus keskkonna-, kultuuri- ja ühiskondlikke küsimusi puudutavate rakenduslike projektidega. Rakenduskeskuse missioon on tutvustada semiootika kasutusvõimalusi ühiskonnas, teha rakendusliku suunitlusega semiootilist teadustööd ning panustada semiootikute kompetentsi ja teadmuse abil ühiskonna arengusse. Selleks pakub keskus analüüse, ekspertiise, konsultatsioone, õpivahendeid ja koolitusi.

Märgisuhetele ja tähendustele keskenduv semiootika pakub värsket vaatenurka, sest seostab ja integreerib nähtusi, mida tavaliselt liigitatakse eri distsipliinide alla. Nii nagu ökoloogilised probleemid hõlmavad endas lisaks looduskeskkonnale tihti ka kultuurilist ja ühiskondlikku mõõdet, ei saa ka kultuuri- ja ühiskonnaprobleeme vaadata eraldiseisvatena keskkonnast, milles me elame. Semiootikas lähenetakse probleemidele kompleksselt – see aitab näha tervikpilti, taustu ja nende muutumist. Semiootika laiahaardelisus võimaldab teaduskoostööd paljude valdkondadega nii Eesti piires kui ka rahvusvaheliselt.

Avaüritusel tutvustame rakenduskeskuse plaane ja semiootika rakenduslikku potentsiaali tehtud projektide ja praktiliste näidete abil. Lühiettekannetega esinevad Nelly Mäekivi, Maarja Ojamaa ja Kaie Koppel.

Kava

17:00 – 18:00

  • Semiootika rakenduskeskuse tutvustus ja tänusõnad: tegevjuht Ulla Juske ja semiootika osakonna juhataja Timo Maran.
  • Lühiettekanded:

Nelly Mäekivi Kohalike suhestumine naaritsa ja tema taasasustamisega - semiootika tähtsus antropoloogilistes uuringutes.

Maarja Ojamaa Semiootika ja (kultuuri)haridus: Transmeedia uurimisrühma kogemused digitaalse õppevara loomisel

Kaie KoppelSemiootika ja teenuseinnovatsioon.

18:00 – 19:00

  • Arutelu. Kohvilaud

Osalemiseks registreeri hiljemalt 30.01.2023 siin

Loe rohkem semiootika rakenduskeskuse kohta meie kodulehelt www.serake.ut.ee.

#tudengile #õppimine #ühiskonnale
Tudengid kuulamas ettekandeid

Filosoofia ning semiootika ja kultuuriteooria erialade bakalaureusetööde kaitsmised 2023

#teadus #ühiskonnale

Jay Allen Zameska kaitseb doktoritööd „The ethics of public health: balancing the interests of populations and individuals“

29. juunil kell 14.15 kaitseb Jay Allen Zameska filosoofia erialal doktoritööd „The ethics of public health: balancing the interests of populations and individuals“.
#teadus #ühiskonnale

Lisa Zorzato kaitseb doktoritööd „Towards a realist approach to the challenge of fictional models: augmented determination“

29. juunil kell 10.15 kaitseb Lisa Zorzato filosoofia erialal doktoritööd „Towards a realist approach to the challenge of fictional models: augmented determination“.