Rahvusvaheline Juri Lotmani seminar 26.–28.02.2016

 

Nagu igal aastal, tähistatakse ka tänavu Tartu Ülikoolis maailmakuulsa teadlase prof Juri Lotmani sünniaastapäeva. 26.28.02.2016 viib TÜ vene kirjanduse õppetool läbi rahvusvahelise interdistsiplinaarse Lotmani seminari, millest võtab osa 31 teadlast Kanadast, Saksamaalt, Austriast, Soomest, Poolast, Ungarist, Ukrainast, Venemaalt ja Eestist. Ettekannetega esinevad mitmed nimekad teadlased (Aage A. Hansen-Löve Viinist, Rainer Grübel Oldenburgist, Barbara Lönnqvist Turust, Katalin Kroó  Budapestist, Andrei Nemzer ja Dina Magomedova Moskvast, jt). Seminar ühendab slavistika osakonna vilistlasi, TÜs PhD väitekirja kaitsnud teadlasi, kes töötavad nüüd erinevates riikides: Pavel Uspenski, Alexey Vdovin, Konstantin Polivanov Moskvas, Inna Bulkina Kiievis, Tatjana Kuzovkina Tallinnas.  Lotmani seminarile on tulemas ka kunagised osakonna Noorte filoloogide konverentsist osavõtjad, nüüd juba ise uue põlvkonna filoloogide juhendajad: Tatjana Smoljarova Torontost, Roman Bobryk Poolast, Alexei Balakin Sankt-Peterburist, Jekaterina Dmitrijeva, Vera Polilova, Kirill Rogov Moskvast. Esineb ka vene kirjanduse õppetooli praegune doktorant Artem Šelja ja vahetult enne seminari, 25.02, kaitseb väitekirja doktorant Andrei Fedotov. Ülikooli teadlastest võtavad peale slavistide seminarist osa ajaloolane Anti Selart, semiootikud Peeter Torop ja Mihhail Lotman.

Võib öelda, et seminar on Juri Lotmani koolkonna esindajate ühendamine ja samas ka hetkeseisu ülevaatus, sest osalevad vähemalt nelja põlvkonna esindajad - Lotmani kolleegid, tema vahetud õpilased ja õpilaste õpilased.

Mitmekülgne on ka raamatute esitluse osa. Nimetagem eeskätt õppetooli uut väljaannet „Bloki kogumik XIX“ (Tartu, 2015) ja Tallinna Ülikooli Lotmanile pühendatud väljaandeid „J. Lotman ja B. Uspenski. Kirjavahetus 1964–1993“ (Tallinn, 2016) ning „Juri Lotmani autoportreed“ (Tallinn, 2016). Tahaks mainida ka Peterburis ilmunud esinduslikku tekstide kogumikku «„Sovremennik“ „Moskvitjanini“ vastu: 1850.aa. esimese poole kirjanduskriitiline poleemika», mille koostamisest ja kommenteerimisest võtsid osa õppetooli kasvandikud A. Vdovin ja A. Fedotov.

Tavapäraselt antakse kätte ka Lotmani nimelised stipendiumid teadustööde konkursi võitnud kahele TÜ üliõpilasele – semiootikule ja slavistile.

28. veebruaril, õpetlase sünniaastapäeval, siirduvad seminarist osavõtjad Raadi kalmistule, et asetada lilled  Juri Lotmani ja Zara Mintsi hauale ning mälestada teisi meie hulgast lahkunuid kolleege ja õpetajaid (Valeri Bezzubovit, Pavel Reifmanit, Sergei Issakovi). Kindlasti asetatakse lilled ka Lotmaniga ühel kuupäeval sündinud Tartu teaduse suurkuju Karl Ernst v. Baeri hauale. See on samuti meie seminari üks traditsioonidest.

Korraldajad on väga tänulikud Tartu Linnavalitsusele ja humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaanile seminari korraldamiseks määratud rahalise toetuse eest.

Seminari kava

Lisainfo:
Ljubov Kisseljova
TÜ vene kirjanduse korraline professor
tel 737 5353, e-post: 
ljubov.kisseljova@ut.ee