Autor:
Elli Marie Tragel

Katre Pärn pälvis Eesti Semiootika Seltsi aastaauhinna „Semiootiline jälg“

Katre Pärn pälvis Eesti Semiootika Seltsi aastaauhinna „Semiootiline jälg“, mis anti üle seltsi üldkoosolekul 19. juunil 2023.

Semiootika nooremlektor Katre Pärn pälvis auhinna Juri Lotmani 100. juubeliaasta sündmuste kaaskorraldamise, pikaaegse Eesti Semiootika Seltsi vedamise, paljude semiootikatudengite uurimistööde juhendamise ning eestikeelses trükisõnas semiootika sõna esmailmumist käsitleva artikli (Acta Semiotica Estica XIX) eest. Auhinna andis üle seltsi juhatuse esimees Tiit Remm.

“Semiootiline jälg” on Eesti Semiootika Seltsi poolt välja antav aastaauhind eelmisel kalendriaastal ilmunud parima semiootikateemalise kirjatöö eest ja/või olulise tegevuse eest semiootika populariseerimisel.

Seltsi juhatus ootab igal aastal kõigilt seltsi liikmetelt arvamusi auhinna nominendi osas ning nendest ja juhatuse enda ettepanekutest lähtudes valib laureaadi. Valiku tegemisel lähtub juhatus järgmistest auhinna statuudis kirja pandud kriteeriumitest: a) semiootika taseme tõstmine, b) uute perspektiivide avamine, c) semiootika tutvustamine üldsusele. 

Varasemad auhinna laureaadid on leitavad Eesti Semiootika Seltsi kodulehelt.

 

Meelis Friedenthal

Meelis Friedenthal pälvis kultuurkapitali kirjanduse proosaauhinna

Filosoofiaolümpiaadi esikolmik, vasakult: Doris Märss, Timofey Goshka ja Pärle Puna

Üleriigilise filosoofiaolümpiaadi lõppvoorus selgusid Eesti esindajad rahvusvahelisele olümpiaadile

Sõna "eetika" värvilise kujundusega

Kadri Simmi koostatud „Praktilise eetika käsiraamat. Õpik kõrgkoolidele ja gümnaasiumidele“ võitis 2023. aasta parima eestikeelse õpiku auhinna