Autor:
Elli Marie Tragel

Katre Pärn pälvis Eesti Semiootika Seltsi aastaauhinna „Semiootiline jälg“

Katre Pärn pälvis Eesti Semiootika Seltsi aastaauhinna „Semiootiline jälg“, mis anti üle seltsi üldkoosolekul 19. juunil 2023.

Semiootika nooremlektor Katre Pärn pälvis auhinna Juri Lotmani 100. juubeliaasta sündmuste kaaskorraldamise, pikaaegse Eesti Semiootika Seltsi vedamise, paljude semiootikatudengite uurimistööde juhendamise ning eestikeelses trükisõnas semiootika sõna esmailmumist käsitleva artikli (Acta Semiotica Estica XIX) eest. Auhinna andis üle seltsi juhatuse esimees Tiit Remm.

“Semiootiline jälg” on Eesti Semiootika Seltsi poolt välja antav aastaauhind eelmisel kalendriaastal ilmunud parima semiootikateemalise kirjatöö eest ja/või olulise tegevuse eest semiootika populariseerimisel.

Seltsi juhatus ootab igal aastal kõigilt seltsi liikmetelt arvamusi auhinna nominendi osas ning nendest ja juhatuse enda ettepanekutest lähtudes valib laureaadi. Valiku tegemisel lähtub juhatus järgmistest auhinna statuudis kirja pandud kriteeriumitest: a) semiootika taseme tõstmine, b) uute perspektiivide avamine, c) semiootika tutvustamine üldsusele. 

Varasemad auhinna laureaadid on leitavad Eesti Semiootika Seltsi kodulehelt.

 

Mari-Liis Nummert ja president Alar Karis

Väärtuspõhise hariduse edendaja Mari-Liis Nummert pälvis Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu noore haridustegelase preemia

100 semestrit ülikoolis teenetemärk

Selgunud on Tartu Ülikooli teenetemärkide kavalerid

Atraktiivse tööandja auhinna võitjad

Humanitaarerialade üliõpilased valisid Tartu Ülikooli taas viie atraktiivseima tööandja hulka