Autor:
Maarja Roosi

Immanuel Kanti 300. sünniaastapäevaks valmiv näitus toob esimest korda publiku ette tema käsikirjad

Reedel, 5. aprillil kell 16.15 avatakse Tartu Ülikooli raamatukogu näituste saalis filosoof Immanuel Kanti 300. sünniaastapäeva puhul näitus „Kant 300 Tartus: käsikirjadest taevani“, mis juhatab sisse kuu aega kestva üleülikoolilise Kanti-teemalise loengusarja. Näitus on avatud 5. maini. 

„Immanuel Kanti võib pidada õhtumaise filosoofia ainsaks suurkujuks, kes on võrsunud meile lähedasest kultuuriruumist, kui võtta mõõdupuuks Platon, Aristoteles ja Descartes,“ rääkis näituse koostaja, Tartu Ülikooli filosoofia ja semiootika instituudi lektor Eduard Parhomenko. „Kanti vahetud õpilased ja mõttekaaslased õpetasid taasavatud Tartu Ülikoolis. Kuna ülikooli raamatukogus on hoiul tema originaalkäsikirjad ja kirjavahetus, oli meil piisavalt seega põhjust ja materjali, et näitus kokku panna.“

Image
Näituse info kujundus koos joonistusega Kantist


Nii ongi avataval näitusel filosoofi loengukursuste käsitsi kirjutatud materjalid ja kirjad kaasaegsetele, näiteks Johann Gottfried Herderile, samuti tema teoste esmaväljaanded. Lisaks saab tutvuda käsikirjade ja trükistega, mis kajastavad Kanti filosoofia vahetut retseptsiooni Eestis ja eelkõige Tartu Ülikoolis 19. sajandi alguses. Eriline eksponaat on Kanti surimask, mis osteti Tartu Ülikoolile 19. sajandi Saksa arsti ja frenoloogia rajaja Franz Joseph Galli kogust.

„Käsikirjade ja muude tekstide kõrval tahame tutvustada ka Kanti kuulsat taevavaadet, milles peegeldub omal moel tema filosoofia,“ selgitas Parhomenko näituse pealkirja tähendust. „Oleme seda kõrvutanud tema õpilase Gottlob Benjamin Jäsche taevavaatega, et näidata Kanti filosoofia teisenemist Tartus üle-eelmise sajandi esimeses pooles.“

Näitusega koos saab alguse ka kaheksast 35-minutilisest ettekandest koosnev loengusari, millega antakse ülevaade Kanti filosoofiast ja selle mõjust kolme sajandi jooksul. Esimene loeng, kus ettekannetega esinevad Meelis Friedenthal ja Janika Päll, toimub pärast näituse avamist kell 17.15 raamatukogu Tõstamaa ruumis.

Näitus „Kant 300 Tartus: käsikirjadest taevani“ valmis ülikooli raamatukogu ning filosoofia ja semiootika instituudi koostöös. Selle koostasid Eduard Parhomenko, ülikooli poliitikateooria kaasprofessor Eva Piirimäe, raamatukogu käsikirjade ja haruldaste raamatute osakonna Moonika Teemus ning eriainfo spetsialist Elo Tõnissoo. Näituse kujundaja on Maarja Roosi.

Lisaks toimub ülikoolis veel mitmeid Kanti 300. sünniaastapäevale pühendatud üritusi. Lisainfo leiab Kant 300 kodulehelt.

Kogumiku kaanekujundus, kus on ruutudena eri aastanumbrite kujundused, läbivaks visuaaliks on tigu

Värske teos kirjeldab viimast viite aastakümmet eluteadustes - biomatemaatikast -semiootikani

Rauno Thomas Mossi illustratsioon semiootika õpikule, Tartu-Moskva koolkond

Semiootika ja kultuuriteooria eriala bakalaureusetööde kaitsmine 2024

Pildil on avaras saalis inimesed istumas laua taga

Kohtla-Järve ja Narva lasteaiad saavad eestikeelsele õppele üleminekul tuge Tartu lasteaedade kogemustest