Ilmunud on uus algupärane sissejuhatus filosoofiasse

Bruno Mölder, Roomet Jakapi ja Marek Volt on valmis saanud kõrgkooliõpiku „Sissejuhatus filosoofiasse“, mis annab ülevaate nüüdisaegse filosoofia peamistest valdkondadest ning pakub küllaga mõtteainest ka laiemale lugejaskonnale. Riikliku programmi „Eestikeelsete kõrgkooliõpikute koostamine ja väljaandmine (2008–2012)“ toel kirjutatud õpik on välja kasvanud samanimelisest kursusest, mida autorid on üheskoos Tartu Ülikoolis õpetanud alates 2008. aastast. Raamatu andis välja Tartu Ülikooli Kirjastus.

Tegemist on tähelepanuväärse sündmusega, sest viimati ilmus algupärane kõrgkoolidele mõeldud sissejuhatus filosoofiasse Eestis 80 aastat tagasi. Nimelt nägi Alfred Koorti „Sissejuhatus filosoofiasse“ ilmavalgust 1938. aastal. Sellele järgneval ajal on ilmunud vaid tõlkeõpikuid, vähemamahulisi või kitsamalt fokusseeritud õppevahendeid ja keskkooliõpikuid.

Mis on tõde? Mis on teadmine? Mis asjad on olemas? Millises vahekorras on inimese keha ja vaim? Missugune käitumine on moraalselt õige? Mis on vabadus? Mis on kunst? Need on näited paljudest küsimustest, mille üle filosoofid arutlevad ja mis selles õpikus süstemaatilist käsitlemist leiavad.

Autorid selgitavad raamatu vajalikkust nii: „Filosoofia põhiteemadega tutvumine ja nende läbitöötamine selle õpiku vahendusel aitab arendada mõtlemisoskust nii üliõpilastel kui ka filosoofia õppejõududel, samuti neil inimestel, kes vajavad sääraseid oskusi muul alal tegutsedes või kellele lihtsalt meeldib põhjalikult mõelda“.

Raamatu esitlused toimuvad 11. septembril kl 18 Tartu Kirjanike Majas ja 21. septembril kl 17 Tallinna Kirjanike Majas. Raamat on müügil kauplustes ja saadaval ka Tartu Ülikooli kirjastuse kodulehel.