Autor:
Triin Paaver

Ida-Euroopa teadusfilosoofia võrgustiku 4. rahvusvaheline konverents

Ida-Euroopa teadusfilosoofia võrgustiku neljas korraline konverents toimub Tartus 17.–19. augustil.

Võrgustiku konverents viiakse üldjuhul läbi iga kahe aasta tagant. COVID-i tõttu lükati eelmist, kolmandat konverentsi aasta võrra edasi, kuid otsustati, et Tartu konverents peab toimuma õigel ajal, 2022. aastal.

Konverentsi peakõnelejateks on mõjukad teadusfilosoofid Helen Longino (Stanfordi Ülikool), Tarja Knuuttila (Viini Ülikool) ja Lukáš Bielik (Bratislava Comeniuse Ülikool).

Konverentsi temaatika ulatub matemaatika- ja loogikafilosoofiast kognitiivteaduseni. Käsitlemist leiab teaduse metafüüsika, epistemoloogia ja fenomenoloogiaga seotud problemaatika nagu ka teaduse rolli ühiskonnas käsitlevad küsimused. Vaatluse alt ei jää kõrvale meie oma teadusfilosoofiline mõte, Rein Vihalemma f-teaduse kontseptsioon.

Võrgustikust

Ida-Euroopa Teadusfilosoofia Võrgustik ühendab teadusfilosoofe ja uurijaid, kes on tegevad teadusfilosoofias või lähendastes valdkondades. Ida-Euroopat mõistetakse seejuures võimalikult laialt. Võrgustikuga seotuks loeme kõiki spetsialiste, kes töötavad Ida-Euroopas või on sellest regioonist pärit. Liikmelisus on avatud ka väljastpoolt regiooni pärit huvilistele.

Võrgustik organiseerib mitmesuguseid erialaseid üritusi: seminarid, kutsutud esinejatega ettekandekoosolekud, rühmaarutelud, jm.

Võrgustik toetab soolist võrdõiguslikkust ning kraadiõppurite ja karjääri alustavate uurijate esindatust oma ettevõtmistes.

Võrgustik toetab heal tasemel publikatsioonide avaldamist Ida-Euroopa väljaannetes ja regioonist pärit uurijate tööde publitseerimist kõrgetasemelistes ajakirjades nagu ka oma liikmete osalemist teadusfilosoofiaga seotud rahvusvaheliste organisatsioonide foorumitel.


We invite submissions of contributed papers and symposia proposals related to any of the following areas:

a) General Philosophy of Science
b) Philosophy of Natural Science
c) Philosophy of Cognitive and Behavioral Sciences
d) Philosophy of Social Sciences
e) History, Philosophy and Social Studies of Science
f) Formal Philosophy of Science and Philosophy of Mathematics

Call for contributed papers
Authors are invited to submit extended abstracts (500-1000 words) + short abstracts (up to 100 words) as a .pdf file prepared for blind review through EasyChair. The abstracts should be headed by the title of the corresponding section (a – f), the title of the paper, and 3 to 5 keywords. Please also select the corresponding section as a topic in EasyChair submission form.

Call for symposia
Groups of authors are invited to submit proposals for symposia on any of the topics related to areas a) – f) in a pdf file through EasyChair. Please use the same submission site as for regular submissions and select 'Symposium' as the topic in the submission form.
The proposal should be sent in one comprehensive document and it should conform to the following structure:

  • the title of the corresponding section
  • the symposium’s title
  • a complete list of names of the symposium’s participants with their contact details
  • a general description of the topic and its actual significance for the philosophy of science broadly conceived (up to 1000 words) - the abstracts of the symposium’s contributions (up to 300 words each)
  • short CVs (up to 1 page) of the symposium’s participants.



Deadlines:

  • 31 March 2022 – deadline for submissions (contributed papers and symposia)
  • 31 May 2022 – notification of acceptance
  • 31 July 2022 – deadline for registration (to be confirmed)
  • 17-19 August 2022 – conference (hybrid)
Taimebioloogia

Konverents „Kestlik teadus- milline on teadmiste loomise keskkonnajälg?“

Konverents

Esimene Eesti humanitaarteaduste aastakonverents ootab paneelide ja töötubade ettepanekuid

Naine ja kellad

Töötuba „Interdistsiplinaarse teadustöö väljakutsed – teadusfilosoofiline vaade“