Foto:
Triin Paaver

Eesti-uuringute Tippkeskuse lõppkonverents "Dialoogid Eestiga"

Eesti-uuringute Tippkeskuse lõppkonverents
"Dialoogid Eestiga"

15. ja 16. veebruaril 2023 Tartus Eesti Kirjandusmuuseumis
(Vanemuise 42, Tartu)

Eesti-uuringute Tippkeskus - Eesti Kirjandusmuuseumi juures töötav teadusühendus, mis tegeleb Eesti etniliste rühmade keele- ja kultuurinähtuste erialadevaheliste uuringutega - on tegutsenud alates 2015. aastast ja lõpetab oma töö 1. märtsil 2023. Konverentsi eesmärk on teha kokkuvõtteid ja esitada konsortsiumi kõige silmapaistvamad tulemused ja paljutõotavad suunad edasisteks uuringuteks.


Tippkeskus koondab üle 100 teadustöötaja ja doktorandi Eesti Keele Instituudist, Eesti Kirjandusmuuseumist, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast, Tallinna Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist ning Tartu Ülikoolist. Assotsioneerunud üksikuurijad ja töörühmad esindavad Euroopa innovaatilisi uurimisrühmasid, mis muudab tippkeskuse töö Eestile keskendunudks ja samas rahvusvaheliseks.

Seitsme aasta jooksul on olnud põhirõhk 12 valdkondadeülesel uurimissuunal: ajalooliste väljendus- ja kultuuripraktikate uuringud; biograafika; digitaalhumanitaaria ja keeletehnoloogia; eetika, keele- ja vaimufilosoofia; kirjakultuur ja kirjandusuuringud; korpuspõhised keele-, kirjanduse ja folklooriuuringud; kõne- ja muusikauuringud; migratsiooni- ja diasporaauuringud; narratiiviuuringud; nüüdiskultuuri (sh. meedia) uuringud; soouuringud ning usundi- ja müüdiuuringud.

Kutsume kõiki tippkeskuse liikmeid osalema lõppkonverentsil, kuhu ootame töörühmade ettekandepaneele, kuid ka uute tulemuste esitlemist eksperimentaalvormis, ümarlaudu ja arutlusfoorumeid. Eesmärk on analüüsida, kuidas suhestuvad selle perioodi ainsa humanitaaria tippkeskuse uurimistulemused aktuaalsete sotsiaal- ja humanitaarküsimustega ühiskonnas, millised tippkeskuse teadlaste käsilolevaid põnevaid uurimisküsimused, kuidas on taotlusest lähtuvaid probleeme lahendatud.

Planeerime iga töörühma tulemuste ja tegevusliinide esitlemiseks kavas 45 minutit. Oma tegevuse tutvustamiseks jätame igale töörühmale vabad käed. Palume töörühmadelt ühte pikemat ja/või mitut lühemat ettekannet (nt üks 20-minutiline ja mitu 7-minutilist ettekannet). Ettekande/ettekannete teese (kuni 3000 tähemärki) ootame 10. jaanuariks 2023 vormi kaudu, mille leiab konverentsi kodulehelt https://folklore.ee/CEES/2023/finaal/

Kõigil osalejatel palume registreeruda 15. jaanuariks.

Oodatud on ka kavavälised stendiettekanded.

Konverentsil osalemine on tasuta. Konverentsi toimumist toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu (Eesti-uuringute Tippkeskus TK 145), samuti Eesti Kirjandusmuuseumi uurimisprojekt "Folkloori narratiivsed ja uskumuslikud aspektid".

Korraldajad:
Mare Kõiva, mare@folklore.ee
Anne Ostrak, anne.ostrak@folklore.ee
Piret Voolaid, piret@folklore.ee

#õppimine #teadus
Lingonberries pohlad

Semiootika ja kultuuriteooria eriala doktorandid

#teadus
Juri Lotman

Ilmus teos "Digitaalsest semiosfäärist. Kultuur, meedia ja teadus antropotseenis"