Autor:
Tartu Ülikool

Eesti tudeng – ootame Sind õppima filosoofia ingliskeelsele magistriõppekavale ja semiootika ja kultuuriteooria magistriõppekavale

Alates tänasest saavad kõik huvilised esitada SAIS-is avaldusi Tartu Ülikooli eesti- ja võõrkeelsesse magistriõppesse astumiseks. Kandideerimine ingliskeelsetele filosoofia ja semiootika õppekavadele kestab 15. märtsini ja eestikeelsele semiootika ja kultuuriteooria õppekavale 28. juunini.  

Filosoofia ja semiootika instituut pakub oma magistriprogrammidega suurepärast võimalust kõigile eestlastele, kes soovivad omandada rahvusvahelist õpikogemust kodust lahkumata. Filosoofia ingliskeelsesse magistriprogrammi on oodatud nii filosoofia bakalaureusekraadiga huvilised kui ka need, kes on lõpetanud kõrghariduse esimese astme mõnel muul erialal, kuid tunnevad süvendatud huvi filosoofia vastu. Meie pakutav programm on väga mitmekesine ning esindatud on nii analüütilise kui kontinentaalse filosoofia suunad. 

Filosoofia magistriprogrammi juht Alex Davies toob välja, et: „õppe paindlikkus ja väga individuaalne lähenemine võimaldavad kõigil arendada just neid teadmisi ja kogemusi, mille osas on kõige suurem huvi ja vajadus. Seega on võimalik süveneda mõne konkreetsema filosoofilise küsimuse uurimisse ja analüüsi või arendada end hoopis mõnes valdkonnas, kus filosoofilised teadmised annavad olulise lisandväärtuse, nagu näiteks eetika küsimused biotehnoloogias.“ 

Meie interdistsiplinaarsust soosiv ingliskeelne magistriprogramm filosoofias on rahvusvaheliselt kõrgelt hinnatud ja pooled lõpetajatest jätkavad õpinguid mainekates ülikoolides üle maailma. Samas on järjest suurem rõhk õppekavas ka praktilisel kogemusel, et siduda õpe töökogemusetega. 

Õpe on ingliskeelsel programmil küll tasuline, kuid tugevatel kandidaatidel on võimalus kandideerida tasuta õppekohtadele, mida on kokku kaheksa. 

Kandideerimine kestab 15. märtsini. 

Täpsemalt saab õppe ja kandideerimise kohta lugeda SIIT. 

Vaata ka meie vilistlase ingliskeelset webinari: Alumni Talks: The problem of statistical evidence in court by Sophie Machavariani (MA in Philosophy) või loe Sophie Machavariani artiklit Novaatorist. 


Samuti algas vastuvõtt semiootika ja kultuuriteooria eestikeelsesse magistriõppe programmi, kus vastuvõtt kestab 28. juunini. 

Semiootika ja kultuuriteooria magistriõppes omandad oskuse näha kultuuri, ühiskonda ja elusloodust tähendusvõrgustikena. Semiootik oskab märgata ja sõnastada asjade mõtet, seda sobival kujul edasi anda ning luua teooria ja rakenduste, suure pildi ja tähenduslike detailide vahel seoseid. Semiootika uurib erinevate suhtlusvahendite ja tähendusloomeliste nähtuste toimimist ja eripärasid ning õpetab nägema semiootiliste süsteemide vahelisi seoseid ja koostoimet. See on eriala nii neile, kes tunnevad huvi üksikute nähtuste tähendusloomeliste süvahoovuste vastu, kui ka neile, keda huvitab terviksüsteemide ülesehitus ja toimimine või semiootika kitsamad elulised rakendusvõimalused. 

Eestikeelne magistriõpe ühes maailma parimas semiootikakeskuses kulgeb kõrvuti välisüliõpilastega ja sessioonõppena ning on tasuta. Õppima asumine ei eelda semiootika bakalaureusekraadi, eriala alusteadmisi saab arendada sissejuhatavaid valikaineid valides.

Programmijuht Tiit Remm toob välja, et „Semiootika õppimine võib olla maailmamuutev kogemus, meie magistriõpe on üliõpilase erialasele arengule suunatud tervik. See annab nii tuumteadmisi kui oskusi tegutsemaks semiootikuna kultuuris ja ühiskonnas. Sidustatult erialaste teadmistega saab arendada rakendamisoskusi praktilistes ja tegeliku elu probleemidest lähtuvates (rühma)projektides ning oma uurimisteema saab ise kujundada ja teostada magistritöö või loovrakendusliku projektina.” 

Täpsemalt saab õppe ja kandideerimise kohta lugeda SIIT. 

Inglise keeles on võimalik õppida koos välistudengitega õppekaval Semiotics. 

Vaata meie videot võimust ja kommunikatsioonist ja loe eesti- ja ingliskeelseid artikleid semiootika tudengite eelretsenseeritavast ajakirjast Hortus Semioticus. Soovitame kuulata ka meie vilistlase Rhea Colaso ingliskeelset webinari Alumni Talks: How to apply semiotics? Using different concepts in the advertising/branding/marketing/finance industry. 

Tartu Ülikooli peahoone

Tartu Ülikooli esmased vastuvõtuotsused on tehtud

Said Tartu Ülikooli sisse. Mis edasi?

Said Tartu Ülikooli sisse. Mis edasi?

Tartu Ülikooli tudengid Tiigi pargis. Foto Mariana Tulf

Tartu Ülikool pakub võimekatele esmakursuslastele praktilisi lisaõpivõimalusi