Skip to main content

Eesti filosoofia aastakonverents 2017 - Teeside esitamine

Eesti filosoofia aastakonverents 2017 - Faktid, vaidlused ja argumendid „tõejärgsuse” ajastul - toimub 11.-13. mail 2017 Käärikul

„Post-truth” (ee „tõejärgne”, „tõejärgsus”) on sõna, mille Oxfordi ülikooli kirjastuse alla kuuluv veebileht Oxford Dictionaries kuulutas 2016. aasta sõnaks. Mõnede autorite arvates on tõejärgsuse mõiste kasulik ja vajalik, et mõista mitmeid äsjaseid poliitilisi sündmusi. Ent mida tähendab tõejärgsus? On see tõesti nii kasulik mõiste, nagu paljud väidavad? Kas tõejärgsus on nähtus, mis kuulub vaid poliitikasse või läbistab see meie kultuuri tervikuna? Kas tõejärgsuse ajastul on veel üldse võimalik tõsine ja mõistuspärane arutelu faktide ja väärtuste üle? Vaadates filosoofia minevikku ja tänapäeva, võib küsida, kuidas seostub tõejärgsus aruteludega tõe olemuse, tõe genealoogia ja dekonstruktsiooni ning tõega seotud väärtuste nagu nt teadmise ja tõepärasuse üle. Ja viimaks, kas või mil moel me peaksime tõejärgsusega leppima? Kui ei, siis kuidas peaksime sellele nähtusele vastu seisma?

Ootame ettekandeid neil ja nendega seotud teemadel, sh soovi korral Eesti oludega seoses.
Samuti on oodatud ettekanded teistel teemadel filosoofia mis tahes harust.
Konverentsi töökeelteks on eesti ja inglise keel.

Teeside esitamise tähtaeg: 15. märts, vastused 31. märts
Nõuded teesidele: eesti või inglise keeles, 200-300 sõna, soovituslikult 3-5 märksõna
Teeside esitamise vorm

Täpsem info konverentsi kohta