Aristoteles - 2400 aastat filosoofiat

Kolmapäeval, 6. aprillil kell 15.30 avatakse Tartu Ülikooli raamatukogus näitus "Aristoteles – 2400 aastat filosoofiat", mis on pühendatud vanakreeka filosoof Aristotelese (384-322 eKr) õpetusele ja tema pärandile Euroopa ja Eesti filosoofias. UNESCO on 2016. aasta kuulutanud Aristotelese mälestusaastaks, sest tänavu möödub tema sünnist 2400 aastat.

Näitus Tartu Ülikooli raamatukogus juhatab sisse Aristotelese sünniaastapäevale pühendatud sündmused Tartus. Tutvustatakse Tartu Ülikooli raamatukogus olevaid haruldasi ja olulisi Aristotelese teoste väljaandeid ning Tartu Ülikooli õppejõudude ja kasvandike Aristotelese-teemalisi käsikirju ning uurimusi; posteritel (mis rändavad pärast väljapanekut raamatukogus edasi) antakse ülevaade Aristotelese teostest ja traditsioonist.

Näituse koostajad: Janika Päll, Kaspar Kolk, Ülle Mölder, Moonika Teemus, Meelis Friedenthal, Eve Valper (Tartu Ülikooli raamatukogu käsikirjade ja haruldaste raamatute osakond, teaduskeskus), Eduard Parhomenko ja Riin Sirkel (Tartu Ülikooli filosoofia osakond, Vermonti ülikool). Informatsioon: Janika.Pall@ut.ee; Malle.Ermel@ut.ee.