5.-9. märtsini peab Alin Olteanu semiootika osakonnas lühikursuse haridussemiootikast

Kursus FLSE.00.305 toimub Jakoni 2-306. 

Järgmisel nädalal on semiootika osakonnas külas Alin Olteanu Kaunase ülikoolist, kes teeb meile lühikursuse, mille eesmärk on pakkuda tudengitele viie seminariga üldevaade peamistest ja kaasaegsetest seisukohtadest õppimise ja haridussemiootika vallas. Kursusel kõrvutatakse traditsioonilisi õppimis- ja haridusteooriad semiootiliste lähenemistega. Eriliselt keskendutakse uudsusele, mida semiootika hariduspraktikates ja teadustöös pakub, nagu semiootika mitte-antropotsentristlik lähenemine õpetamisele, mis põhineb mudelitel ning mitte lihtsalt näiteks lingvistilisel artikulatsioonil. Uuritakse peamised semiootilisi õppimise teooriad, mille põhjal luuakse semiootiline hariduse filosoofia. Kursus annab ülevaate hilisemast haridussemiootika väljast, mis on viimastel aegadel uuendanud teadustööd haridusvaldkonnas ning toob näiteid semiootika rakendamisest uudsel viisil. Arutletakse seesuguse perspektiivi tagajärgede üle erinevates valdkonades, nagu keskkond, kirjaoskus (literacy) ja digitaliseerimine.

Kursus FLSE.00.305 Semiootiline lähenemine haridusele ja õppimisele on avatud registreerimiseks, kuid registreerimine pole kindlasti osalemise eelduseks. Ajakava on järgmine:
Esmaspäev, 05.03 kell 14.15
Teisipäev, 06.03 kell 18.15
Kolmapäev, 07.03 kell 18.15
Neljapäev, 08.03 kell 16.15
Reede, 09.03 12.15
 
Kursuse käigus peaksid tudengid:
- omandama üldise arusaama kirjandusest haridussemiootikas;
- omandama arusaama uurimast kirjandusest, kuidas teooriad biosemiootikas suudavad pakkuda mitte-dualistliku mudeli hariduses;
- avastama uusi uurimissuundi semiootilisest perspektiivist vaadelduna digitaalses meedias, ökoloogias ja kirjaoskuses (literacy).
 
Kõik huvilised on teretulnud! Lisaküsimuste korral palun kirjutage aadressile tartusemiotics@ut.ee