Autor:
Andres Tennus

JÄRELVAADATAV: Valimiskogu valis täna Tartu Ülikoolile rektorit

Neljapäeval, 20. aprillil kell 12 kogunes Tartu Ülikooli aulasse 292-liikmeline valimiskogu, et valida ülikoolile järgmiseks viieks aastaks rektor. 

Tartu Ülikooli rektoriks kandideerisid neurokirurgia professor Toomas Asser, makroökonoomika professor Raul Eamets ja bioinformaatika professor Jaak Vilo. Toomas Asser on akadeemik ja alates 2018. aastat ülikooli rektor. Raul Eamets on majandusteadlane ja 2016. aastast sotsiaalteaduste valdkonna dekaan. Jaak Vilo on akadeemik ja andmeteaduse õppetooli juhataja. 

Professor Toomas Asseri esitas rektorikandidaadiks Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna nõukogu, professor Raul Eametsa sotsiaalteaduste valdkonna nõukogu ning professor Jaak Vilo loodus- ja täppisteaduste valdkonna nõukogu. 

Valimiskomisjoni esimehe Raili Marlingu sõnul on rektorikandidaadid osalenud kahe nädala jooksul arvukatel sisukatel väitlustel. „Meil on olnud suurepärane võimalus tutvuda kandidaatide seisukohtadega, et langetada informeeritud valik. Loodan, et kõik valimiskogu liikmed tunnetavad sündmuse tähtsust ja tulevad neljapäeval valima,“ rääkis Marling. 

292-liikmelisse valimiskogusse kuuluvad Tartu Ülikooli nõukogu, senati, valdkondade nõukogude ja üliõpilasesinduse liikmed ning professorid, kelle töökoormus ülikoolis on professorina vähemalt 20 tundi nädalas. Valituks osutub kandidaat, kelle poolt on hääletanud üle poole valimiskogu koosseisust. Seega vajab tulevane rektor vähemalt 147 poolthäält. Valimiskoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole valimiskogu liikmetest. 

Tartu Ülikooli rektori valimiste reglemendis on sätestatud, et kui esimeses hääletusvoorus ei saa ükski kandidaat vajalikku arvu poolthääli, korraldatakse uus hääletusvoor, milles osalevad kaks enim poolthääli saanud kandidaati. Kui esimeses voorus saavad kandidaadid võrdse arvu hääli, siis järgmisse vooru pääseja(d) loositakse. Kui ka teises hääletusvoorus ei saa kumbki kandidaat vajalikku arvu poolthääli, korraldatakse kolmas hääletusvoor, milles osaleb teises voorus enim poolthääli saanud kandidaat. Kui ka viimases hääletusvoorus ei saada kokku vajalikku arvu poolthääli, jääb rektor valimata. 

Valimiskogu valib rektori viieks aastaks. Rektori ametiaeg algab 1. augustil 2023. 

Lisateave rektori valimiste kohta

Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser

Tartu Ülikooli rektoriks valiti professor Toomas Asser

Pärimusmuusika Ait

Rektorikandidaadid kohtuvad humanitaarteaduste valdkonnaga

peahoone

Tartu Ülikooli rektoriks kandideerivad Toomas Asser, Raul Eamets ja Jaak Vilo