Autor:
Bruno Mölder

Töötuba „Interpretivism, mentaalne fiktsionalism ja rahvapsühholoogia“ ootab ettekannete teese

Töötuba toimub TÜ filosoofia osakonnas 7.–8. november 2024 ning seda korraldab vaimufilosoofia professor Bruno Mölder.  Kutsume esitama töötuppa umbes 300 sõna pikkuseid teese 45-minutiliste ettekannete pidamiseks. Tähtaeg on 9. septemberil 2024.

Rahvapsühholoogia on meie ühine mõisteline raamistik vaimunähtuste mõistmiseks ning käitumise vormimiseks ja reguleerimiseks. Interpretivism on vaade vaimunähtustele, mille järgi on vaimuseisundid konstitutiivselt seotud tõlgendusega. Mõnes versioonis tähendab see, et mingi vaimuseisundi (nt uskumuse) omamine kellegi poolt seisneb selles, et ta on tõlgendatav nagu tal oleks see uskumus. Mentaalne fiktsionalism, mis on uuem seisukoht, kohtleb vaimuseisundite rahvapsühholoogilisi omistusi fiktsionaalsete väidetena, mis on küll kasulikud, ent mitte sõna-sõnalt tõesed. Lahtiseks jääb küsimus, kas interpretivism ja mentaalne fiktsionalism on konkurendid või liitlased. Seda küsimust on kavas töötoas uurida. Konkreetsemalt on töötoa eesmärgiks:

  1. selgitada interpretivismi ja fiktsionalismi vahekorda;
  2. vaagida interpretivismi ja mentaalse fiktsionalismi plusse ja miinuseid;
  3. arendada edasi interpretivistlikke ja fiktsionalistlikke seisukohti.

Meil on ajakavas mõned vabad kohad. Kutsume teid üles esitama umbes 300 sõna pikkuseid teese 45-minutiliste ettekannete jaoks (koos küsimuste ja vastustega). Kahjuks ei saa me ei saa katta vastuvõetud esinejate majutus- ja reisikulusid.

Teesid palume saata aadressile: bruno.moelder@ut.ee.

Tähtaeg: 9. september 2024.

Vastuvõtmisest teavitamine: 23. september 2024.

Töötuba järgneb Gottlob Frege nimelistele loengutele 2024, mida peab Emma Borg teemal „Põhjused tegustemiseks“ 4.–6. novembril.

Doktorant teeb laval ettekannet

Kalendrisse kirja: doktorantide kolme minuti loengute konkurss toimub 2. oktoobril

Tartu tähetorni idasaal vaatega Fraunhoferi teleskoobile.

Balti teadusajaloo ja -filosoofia konverents 2024

Mustvalge muster eri sümbolitega, tehtud AI poolt

EFAK – XIX Eesti filosoofia aastakonverents Tartus