Skip to main content

Tallinna Loomaaed ja TÜ semiootika osakond korraldavad Tallinna Loomaaia Keskkonnahariduskeskuses seminari „Looduskultuuriseminar: Loodushoiu sõnumid“.

Tallinna Loomaaed ja Tartu Ülikooli semiootika osakond korraldavad 22.-23. märtsil 2018 Tallinna Loomaaia Keskkonnahariduskeskuses kahepäevase seminari „Looduskultuuriseminar: Loodushoiu sõnumid“. 
Looduskultuuri seminaride sarja eesmärgiks on looduskeskkonna ja eesti kultuuri läbipõimumiste ja valupunktide avalik ja laiapõhjaline käsitlemine. Ürituse näol on tegemist teise kohtumisega sarjas „Looduskultuuri seminarid“, mille eesmärgiks on looduskeskkonna ja eesti kultuuri läbipõimumiste ja valupunktide avalik ja laiapõhjaline käsitlemine. Esimene, kaitsealadele keskenduv seminar toimus aasta tagasi. Seekord võtame vaatluse alla loodushoiu kommunikatsiooni ning püüame kaardistada, kuidas levivad avalikkuses suhtumised ja teadmised looduse ja loodushoiu kohta, kuidas tekkivad kommunikatsioonikonfliktid ning millised on võimalused nende lahendamiseks.

 
Seminaril osalemiseks palume registreeruda hiljemalt 7. märtsiks aadressil:
 
Seminari osana toimub 23. märtsil kell 16-18 ka töötuba „Loodushoiu teemalise populaarteadusliku artikli kirjutamine, mida juhendab Maie Kiisel. 
Töötuppa saavad registreeruda 13 kiiremat, st osalejate arv on piiratud.
Töötuppa saab registreeruda aadressil: https://goo.gl/XCHbzv
 
Seminari ajakava:
 
22. märts
10.45 Tiit Maran — avasõnad
11.00 Leelo Kukk — „Maale, vanaema juurde“
11.30 Silvia Lotman — „Kuidas rääkida kaitsekorraldusest?“
12.00 Katre Pärn — „Kultuurimõjude hindamine loodushoiu osana“

12.30–13.30 Lõunapaus

13.30 Asko Lõhmus — „Looduskaitseteadlane tuleb avalikkuse ette: miks ja kuidas?“
14.00 Helina Maansoo — „Hariduslikud meetodid Tallinna Loomaaia formaalharidust toetavate keskkonnahariduslike õppeprogrammide näitel“
14.30 Virgo Siil — „Kuidas suhelda ajakirjanikuga?“

15.00–15.30 Kohvipaus

15.30 Mari-Liis Madisson, Lona Päll —  „Keskkonnakonflikti elust (sotsiaal)meedias Haabersti hõbepaju juhtumi näitel“
16.00 Elle Roosaluste — „Keskkonnatemaatika trükiajakirjanduses ja vastukajad sotsiaalmeedias“
16.30 Sander Loite, Kristo Elias — „Osoon, kuidas me seda teeme? - mõttest valmis saateni“
17.00 Maie Remmel —  „Eesti arhailise kulturmaastiku aerofotogeodeetiline mudel ja loodushoid“

23. märts
11.00 Nelly Mäekivi — „Liigikaitseliste sõnumite vahendamine maailmas: keel ja pilt“
11.30 Timo Maran — „Mis on semiootiline reostus ja kuidas sellega toime tulla“
12.00 Kristel Vilbaste — „Roheline müra“

12.30–13.30 Lõunapaus

13.30 Maie Kiisel — „Kas meedia mõjutab inimese suhet loodusega?“
14.00 Tiit Randveer — „Ulukid ja jahindus meedias ja rahva teadvuses“
14.30  Annika Lepp —  pealkiri täpsustamisel 

15.00–15.30 Kohvipaus

15.30–16.00 Seminari lõpusõnad
16.00–18.00 Õpituba „Loodushoiu teemalise populaarteadusliku artikli kirjutamine“, juhendab Maie Kiisel

Ürituse toimumist toetab PUT1363 „Paljuliigiliste keskkondade semiootika: agentsus, tähendusloome ja kommunikatsioonikonfliktid“