Author:
Triin Paaver

Semiootika osakond ootab ettekandeid konverentsile „Kaasaegne omailmaanalüüs: rakendused kultuuri ja ökoloogiliste suhete uurimiseks”

Semiootika osakond ootab ettekandeid konverentsile  „Kaasaegne omailmaanalüüs: rakendused kultuuri ja ökoloogiliste suhete uurimiseks” / “Contemporary Umwelt Analysis: Applications for Culture and Ecological Relations”.

Konverents toimub Tartus, 18.–19. aprillil 2023.

Ettekannete abstrakte (kuni 300 sõna 15-20 minutiliseks ettekandeks) ootame 31. jaanuariks aadressile riin.magnus@ut.ee.

Eriti oodatud on ettekanded teemadel:

•             omailmaanalüüs erinevate distsipliinide raames (ökoloogia, antropoloogia, kirjandusteadus, majandusteadus jne);

•             omailmaanalüüs erinevate rakenduste, meetodite ja välitööde osana;

•             inimeste ja loomade omailmad keskkonna antropogeense muutumise ajastul;

•             omailmamõtte kaasaegsed arengud.

Konverents on ingliskeelne ja rahastatud Euroopa Liidu raamprogrammi Horisont raames, projekt nr 101084220: „Koevolutsiooniline lähenemine, et avada looduspõhiste lahenduste transformatiivne potentsiaal kaasavamate ja vastupidavamate kogukondade jaoks“ / “Coevolutionary approach to unlock the transformative potential of nature-based solutions for more inclusive and resilient communities” ja Eesti Teadusagentuuri poolt, projekt nr PRG1504: „Ohustatud liikide tähendused kultuuris: ökoloogia, semiootiline modelleerimine ja retseptsioon“.

Rohkem infot leiab konverentsi ingliskeelselt kodulehelt.

#teadus #ühiskonnale

Lisa Zorzato kaitseb doktoritööd “Towards a Realist Approach to the Challenge of Fictional Models: Augmented Determination“

29. juunil kell 10.15 kaitseb Lisa Zorzato filosoofia erialal doktoritööd "Towards a Realist Approach to the Challenge of Fictional Models: Augmented Determination".
#õppimine #teadus
tudengid kuulamas

Kõik huvilised on oodatud instituudi magistritööde avalikele kaitsmistele

#teadus #ühiskonnale

Katarina Damčević kaitseb doktoritööd „Semiotics of Hate Speech and Contested Symbols: The “Za dom spremni” Ustaša Salute in Contemporary Croatia“

Katarina Damčević kaitseb semiootika ja kultuuriteooria erialal doktoritööd „Semiotics of Hate Speech and Contested Symbols: The “Za dom spremni” Ustaša Salute in Contemporary Croatia".