Autor:
Oscar Miyamoto

Pauline Delahaye võitis Jane Goodalli Prantsuse Instituudi noore teadlase teise preemia

Pauline Delahaye, semiootika teadur, võitis oma pühendunud töö eest zoosemiootikas Jane Goodalli Prantsuse Instituudi noore teadlase konkursil teise preemia.

Instituudi koduleht kirjutab, et tema uurimustöö loomade emotsioonidest on uuenduslik, tipptasemel ja interdistsiplinaarne ning toonud esile vajaduse meie vaadete/käsitlusviiside laienemiseks seoses erinevate loomaliikidega. Tema doktoritöö oli esimene prantsuse väitekiri zoosemiootikas.

Lisaks juhtis Pauline Pariisis inimeste ja rottide kooselu uurimise projekti, mille ta viis läbi üksi ja ilma rahastamiseta. See uurimistöö viis teaduspublikatsioonini ning järeldoktorantuurini Tartu Ülikoolis, kus ta on uurinud linnavaraste ja inimeste kooslust linna keskkonnas.

Inimeste ja loomade kooselu probleemide uurimine, diagnoosimine ja lahendamine on oluline nii loomastiku kaitsel kui ka elurikkuse ja inimarengu tagamisel.

Pauline Delahaye on aktiivne Astrid Guillaume'i asutatud Prantsuse Zoosemiootika Seltsi liige, mille kaudu osaleb ta teadmiste edastamisel laiemale avalikkusele ning teeb koostööd erinevate valdkondade teadlaste ja spetsialistidega.

Jane Goodalli Prantsuse Instituud teaduskeskus lõi noore teadlase konkursi 2020. aastal, et tunnustada noori teadlasi ja nende projekte ja/või uuringuid, mis käsitlevad inimeste ja loomade suheteid.

Mari-Liis Nummert ja president Alar Karis

Väärtuspõhise hariduse edendaja Mari-Liis Nummert pälvis Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu noore haridustegelase preemia

Tartu Ülikooli üliõpilased

Tule ja tutvu ingliskeelsete õppekavadega!

Illustrative picture of the mind by an artificial intelligence

Töötuba „Vaim läbi ajalooliste käänakute“