Autor:
Oscar Miyamoto

Pauline Delahaye võitis Jane Goodalli Prantsuse Instituudi noore teadlase teise preemia

Pauline Delahaye, semiootika teadur, võitis oma pühendunud töö eest zoosemiootikas Jane Goodalli Prantsuse Instituudi noore teadlase konkursil teise preemia.

Instituudi koduleht kirjutab, et tema uurimustöö loomade emotsioonidest on uuenduslik, tipptasemel ja interdistsiplinaarne ning toonud esile vajaduse meie vaadete/käsitlusviiside laienemiseks seoses erinevate loomaliikidega. Tema doktoritöö oli esimene prantsuse väitekiri zoosemiootikas.

Lisaks juhtis Pauline Pariisis inimeste ja rottide kooselu uurimise projekti, mille ta viis läbi üksi ja ilma rahastamiseta. See uurimistöö viis teaduspublikatsioonini ning järeldoktorantuurini Tartu Ülikoolis, kus ta on uurinud linnavaraste ja inimeste kooslust linna keskkonnas.

Inimeste ja loomade kooselu probleemide uurimine, diagnoosimine ja lahendamine on oluline nii loomastiku kaitsel kui ka elurikkuse ja inimarengu tagamisel.

Pauline Delahaye on aktiivne Astrid Guillaume'i asutatud Prantsuse Zoosemiootika Seltsi liige, mille kaudu osaleb ta teadmiste edastamisel laiemale avalikkusele ning teeb koostööd erinevate valdkondade teadlaste ja spetsialistidega.

Jane Goodalli Prantsuse Instituud teaduskeskus lõi noore teadlase konkursi 2020. aastal, et tunnustada noori teadlasi ja nende projekte ja/või uuringuid, mis käsitlevad inimeste ja loomade suheteid.

Koostöö ja välisõpingud

Tartu Ülikool on maailmas tuntud ja tunnustatud semiootikakeskus ning seda külastavad paljud välislektorid, kelle intensiivkursused muudavad õpingud värvikamaks ning põnevamaks. Tänu tihedatele sidemetele teiste semiootika keskustega maailmas on võimalik jätkata õpinguid lisaks Tartu Ülikooli semiootika osakonna magistrantuurile ka välisriikides. Semiootika tudengid osalevad tihti ka semiootika (välis)konverentsidel, -seminaridel ja suvekoolides. Erinevate ürituste ja võimaluste info saadetakse listidesse ning semiootika sündmuste kalendri leiab ka Eesti Semiootika Seltsi kodulehelt.
konverentsi info rohekas-kollasel siiruviirulisel banneril

NordPhil 2024 – Põhjamaade filosoofiatudengite konverents Tartus

Üritused Tartus - Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed

Rahvusvahelisel kontserdil Linnujämmil esinevad Tartu Lodjakojas üle-euroopalised rahvuslinnud, muusikud ja luuletajad