Autor:
Triin Paaver

Konverents “Kaasaegne omailmaanalüüs: rakendused kultuuri ja ökoloogiliste suhete uurimiseks” 18.-19. aprill 2023

Semiootika osakond kutsub osalema konverentsil “Contemporary Umwelt Analysis: Applications for Culture and Ecological Relations”. Konverents toimub Tartus 18.-19. aprillil 2023.

Konverentsi programmi ja abtraktide raamatu leiab viimasest ingliskeelsest uudisest. Samuti leiab sealt ZOOMI lingid, et jälgida veebis otseülekandeid plenaaresinejatest.

Konverentsile registreerimine oli avatud kuni 7. aprillini.

Konverents on tasuta, aga kohad on piiratud ning nende täitumisel registreerimine suletakse.


Ettekannete abstrakte sai esitada 31. jaanuarini aadressile riin.magnus@ut.ee

Eriti teretulnud olid arutlused teemadel:

  • omailmaanalüüs erinevate distsipliinide raames (ökoloogia, antropoloogia, kirjandusteadus, majandusteadus jne).
  • omailmaanalüüs erinevate rakenduste, meetodite ja välitööde osana;
  •  inimeste ja loomade omailmad keskkonna antropogeense muutumise ajastul;
  • omailmamõtte kaasaegsed arengud.

Omailmaanalüüsi idee, mille töötas välja Jakob von Uexküll muutis loomade käitumise ja tajude uurimist põhjalikult. Selle idee kohaselt vaadeldakse neid kui semiootilisi fenomene, teisisõnu kui nähtusi, mis põhinevad tähendustel ja märkidel. 21. sajandil on omailmateooria ulatus tunduvalt laienenud, nii teadusharude mõttes, ulatudes antropoloogiast ökoloogiani kui ka uuritavate nähtuste osas, mida teooria abil saab käsitleda. Uudsed teoreetilised seosed ja nende sobitumised eri distsipliinidesse, aga ka uued muutused eluilmas endas toovad kaasa uusi väljakutseid ja küsimusi.

Konverents on ingliskeelne ja rahastatud Euroopa Liidu raamprogrammi Horisont raames, projekt nr 101084220: „Koevolutsiooniline lähenemine, et avada looduspõhiste lahenduste transformatiivne potentsiaal kaasavamate ja vastupidavamate kogukondade jaoks“ / “Coevolutionary approach to unlock the transformative potential of nature-based solutions for more inclusive and resilient communities” ja Eesti Teadusagentuuri poolt, projekt nr PRG1504: „Ohustatud liikide tähendused kultuuris: ökoloogia, semiootiline modelleerimine ja retseptsioon“.

Täpsem info konverentsi kodulehel.

Doktorant teeb laval ettekannet

Kalendrisse kirja: doktorantide kolme minuti loengute konkurss toimub 2. oktoobril

Tartu tähetorni idasaal vaatega Fraunhoferi teleskoobile.

Balti teadusajaloo ja -filosoofia konverents 2024

Kujundatud konverentsi pealkiri, toimumiskoht ja aeg

EFAK – XIX Eesti filosoofia aastakonverents Tartus