Autor:
Triin Paaver

HVFI raamatukogu suvel 2022

Filosoofia osakonna ja eetikakeskuse raamatukogu ning semiootika osakonna raamatukogu lähevad suveks (s.t. 27.06-21.08 vahemikku jäävateks nädalateks) üle nõudluspõhisele korrale, s.t. regulaarseid lahtiolekuaegu ei ole, aga raamatuid on endiselt võimalik laenutada, kui selleks eelnevalt soovi avaldada.  

Kuidas raamatuid laenutada saab? 

Palun kirjutage raamatukogu töötajale, milliseid raamatuid tahaksite laenutada. Filosoofia- ja eetikaalaste raamatute laenutamiseks kontakteeruge palun Heidy Mersitega (heidy.meriste@ut.ee), semiootika raamatute puhul Eva Lepikuga (evalotta@ut.ee). Üleandmise täpsemad detailid lepitakse igal juhul eraldi kokku.

Kuidas raamatuid tagastada saab? 

1) Viige palun Jakobi 2 administraatori kätte, täpsustades seejuures, et need on mõeldud tagastamiseks just filosoofia ja semiootika osakonna raamatukokku. Palun arvestage, et meie töötajad ei ole suvel iga päev majas, mistõttu tagastuse ametliku registreerimisega võib vahel veidi aega võtta. Aga kui raamat on tagastatud õigeaegselt, siis viiviseid ei lisandu. 

2) Seoses raamaturingluse projektiga võib meie raamatuid tagastada ka pearaamatukokku (Struve 1). Fuajees peaks olema selleks otstarbeks eraldi tagastuskast. 

(Kui olete kokku leppinud, et tulete nagunii uusi raamatuid laenutama, siis võib loomulikult ka selle käigus vanad raamatud üle anda.) 

Semiootika uudiste arhiiv

Semiootika uudiste arhiiv

Filosoofia uudiste arhiiv

Filosoofia osakonna uudiste arhiiv
toolid, chairs, konverents, conference

Instituudi üritused