Eugenio Israel Chávez Barreto kaitseb doktoritööd „The semiotic theory of Luis Jorge Prieto“

22. augustil kell 14.00 kaitseb Eugenio Israel Chávez Barreto semiootika ja kultuuriteooria erialal doktoritööd The semiotic theory of Luis Jorge Prieto“ („Luis Jorge Prieto semiootiline teooria“).

Juhendaja:
professor Kalevi Kull, Tartu Ülikool

Oponent:
kaasprofessor Emanuele Fadda, Calabria Ülikool (Itaalia)                              

Kokkuvõte
Luis Jorge Prieto (1926–1996) oli Argentina semiootik ja keeleteadlane, viimane Ferdinand de Saussure'i üldkeeleteaduse õppetooli hoidja Genfi Ülikoolis Šveitsis. Prieto mõju on tunda näiteks Umberto Eco, Tullio de Mauro ja Paolo Fabbri töödes, kuid väljaspool prantsuse ja itaalia semiootikat on ta seni jäänud suhteliselt vähetuntud autoriks. Käesolev doktoritöö, esimene, mis temast on inglise keeles kirjutatud, sisaldab Prieto intellektuaalse biograafia ning tema teoste teoreetilise ja ajaloolise analüüsi, põhinedes bibliograafilistel allikatel ning Córdoba, Buenos Airese ja Genfi ülikoolides tehtud arhiiviuuringutel. Töö vaatleb ka Prieto teooria heuristilist rolli kaasaegse semiootika valguses. Sellega seoses analüüsitakse Prieto mõistetesüsteemi, mis sisaldab mitmeid algupäraseid mõisteid – nt sobivus, klassifikatsioonisüsteem, semiootiline struktuur – seotult teiste semiootikute mõistestikega, seejuures nii klassikalises semiootikas (Ferdinand de Saussure, Jakob von Uexküll, Louis Hjelmslev, Roman Jakobson) kui ka tänapäevaste autorite puhul (John Deely, Terrence Deacon). See võimaldab lähendada Prieto kontseptsioone praegusaegse üldsemiootika teooriaga. Prietole tugineva üldsemiootika puhul käsitletakse semiootikat kui distsipliini, mis uurib tähenduse arbitraarsust selle kõigis vormides ning tähenduse ja märkide arbitraarsusest tulenevaid tagajärgi. Lisaks on väitekirja osaks kommenteeritud tõlked Prieto kahest väga olulisest artiklist, mis pole varem inglise keeles ilmunud.

Kaitsmine toimub veebis.

Ruth Jürjo is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: PhD Defenses in Semiotics
Time: Aug 22, 2022 10:30 AM Helsinki

Join Zoom Meeting
https://ut-ee.zoom.us/j/93966739485?pwd=U21jSHBaUVJ5TkVza2JsUVR0NHVnUT09

Meeting ID: 939 6673 9485
Passcode: 748654

#teadus
51418063467_9f7b63eb7b_k.jpeg

Emotsioonide uurimise juubelikonverents toob tippfilosoofid Tartusse

#teadus #ühiskonnale

Jay Allen Zameska kaitseb doktoritööd „The ethics of public health: balancing the interests of populations and individuals“

29. juunil kell 14.15 kaitseb Jay Allen Zameska filosoofia erialal doktoritööd „The ethics of public health: balancing the interests of populations and individuals“.
#teadus #ühiskonnale

Lisa Zorzato kaitseb doktoritööd „Towards a realist approach to the challenge of fictional models: augmented determination“

29. juunil kell 10.15 kaitseb Lisa Zorzato filosoofia erialal doktoritööd „Towards a realist approach to the challenge of fictional models: augmented determination“.