Filosoofia osakond

Filosoofia osakond kuulub filosoofia ja semiootika instituudi koosseisu koos semiootika osakonna ja konsortsiumi TÜ eetikakeskusega. Alates 1. jaanuarist 2016 kuulub instituut humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna alla.

Osakond viib läbi ja arendab filosoofiaalast õppe- ja teadustööd kõigil õppeastmeil, koordineerib klassikaliste erialatekstide tõlkimist eesti keelde ning tegeleb eriala populariseerimisega. Ühtlasi annab osakond välja rahvusvahelist filosoofia ajakirja Studia Philosophica Estonica.

Osakonnaga on tihedalt seotud ka konsortsium Tartu Ülikooli eetikakeskus.

Filosoofia osakonna töötajad

Filosoofia osakonna uudised ja sündmused:

Immanuel Kanti 300. sünniaastapäevale pühendatud loengusari

Näituse „Kant 300 Tartus: käsikirjadest taevani" raames toimub ka Immanuel Kanti 300. sünniaastapäevale pühendatud loengusari, mille pani kokku filosoofia ajaloo nooremlektor Eduard Parhomenko. Loengusari toimub raamatukogus (W. Struve 1) Tõstamaa ruumis ning ühe loengu pikkus 35 minutit.
03.04.2024

Immanuel Kanti 300. sünniaastapäevaks valmiv näitus toob esimest korda publiku ette tema käsikirjad

Reedel, 5. aprillil kell 16.15 avatakse Tartu Ülikooli raamatukogu näituste saalis filosoof Immanuel Kanti 300. sünniaastapäeva puhul näitus „Kant 300 Tartus: käsikirjadest taevani“, mis juhatab sisse kuu aega kestva üleülikoolilise Kanti-teemalise loengusarja.
02.04.2024

Õppimine

Filosoofia osakonnas saab õppida kõigil kõrghariduse astmetel. Lisaks bakalaureuseõppele filosoofias saab filosoofiat ja mõttelugu õppida kõrvalerialana ning samuti pakume mitmeid valik- ja vabaaineid teiste erialade tudengitele ja täiendusõppijatele. Magistritasemel toimub õpe inglise keeles koos välistudengitega, mis tähendab palju varasemat sisseastumisperioodi võrreldes eestikeelsete õppekavadega. Pärast magistriõppe läbimist on võimalik jätkata juba doktoriõppes ja postdoktorantuuris. Korraldame ka mitmesuguseid avatud loenguid, seminare ning kollokviume, kuhu on oodatud kõik huvilised.

Õppetoolid

Filosoofia ajaloo õppetool õpetab filosoofia ajaloo üldkursusi ning aktuaalseid filosoofilisi probleeme ajaloolises võtmes käsitlevaid erikursusi. Uurimistegevuse põhisuunad on antiikfilosoofia, varauusaegne filosoofia, klassikaline saksa filosoofia, saksa idealismi järgne 19. sajandi filosoofia, fenomenoloogia, eksistentsialism, olemisajalooline mõtlemine, hermeneutika, kontinentaalne esteetika, 20. sajandi prantsuse filosoofia ja Eesti filosoofia.

Mõtteloo õppetool

Praktilise filosoofia õppetool õpetab analüütilise filosoofia laadis 20. ja 21. sajandi filosoofiat, käsitledes aga ka vanakreeka ja vara-uusaegseid moraali- ja ühiskonnateooriaid, õpetades lahendama probleeme poliitika- ja õigusfilosoofias ning eetikas, samuti sotsiaalteaduste ning ajaloo filosoofias. Peamised uurimisvaldkonnad on eetika, esteetika ja poliitikafilosoofia.

Teadusfilosoofia õppetool õpetab mitmesuguseid teadusfilosoofia ja tunnetusteooriaga seotud üld- ja erikursusi. Õppe- ja uurimistöös kasutatakse nii teadusajaloolist, sotsioloogilist kui ka loogikalist lähenemisviisi. Peamised uurimisteemad on täppisteadusliku tunnetuse eripära, teaduse uurimise metodoloogia, füüsika, keemia ja bioloogia filosoofia.

Teoreetilise filosoofia õppetool õpetab 20. ja 21. sajandi filosoofiat ja loogikat, pöörates erilist tähelepanu teoreetilisele filosoofiale (loogika- ja matemaatikafilosoofia, keelefilosoofia, epistemoloogia, vaimufilosoofia, metafüüsika). Peamised uurimisteemad on analüütilise filosoofia metodoloogia, vaimufilosoofia ning loogika- ja keelefilosoofia.

Filosoofia osakonna teadusprojektid

Valik publikatsioone

Juhendamisel olevad filosoofia eriala doktoritööd

Ajakiri Studia Philosophica Estonica

Videoloengud

Kollokviumid, seminarid, lugemisgrupid

Postiloendid ja sotsiaalmeedia