Filosoofia osakond

Filosoofia osakond kuulub filosoofia ja semiootika instituudi koosseisu koos semiootika osakonna ja konsortsiumi TÜ eetikakeskusega. Alates 1. jaanuarist 2016 kuulub instituut humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna alla. Osakond viib läbi ja arendab filosoofiaalast õppe- ja teadustööd kõigil õppeastmeil, koordineerib klassikaliste erialatekstide tõlkimist eesti keelde ning tegeleb eriala populariseerimisega. Ühtlasi annab osakond välja rahvusvahelist filosoofia ajakirja Studia Philosophica Estonica. Osakonnaga on tihedalt seotud ka konsortsium Tartu Ülikooli eetikakeskus.

Filosoofia osakonna töötajad

Filsoofia osakonna uudised ja sündmused:

Töötuba „Interdistsiplinaarse teadustöö väljakutsed – teadusfilosoofiline vaade“

Teadusfilosoofia uurimisrühm korraldab 4. ja 5. oktoobril rahvusvahelise hübriidvormis töötoa, et arutada kolme suurt teemaderingi. Töötuba toimub Jakobi 2-336 ja 306 ning paralleelselt ka Zoomis.
13.09.2023

Ilmus K. Konsa ja M. Friedenthali „Alkeemia ajaloost“

Augusti lõpul ilmus Kurmo Konsa ja Meelis Friedenthali ühistööna raamat „Alkeemia ajaloost“, mis tugineb suures osas nende loengusarjale „Sissejuhatus alkeemiasse“.
18.09.2023

Õppimine

Filosoofia osakonnas saab õppida kõigil kõrghariduse astmetel. Lisaks bakalaureuseõppele filosoofias saab filosoofiat ja mõttelugu õppida ka kõrvalerialana ning samuti pakume mitmeid valik- ja vabaaineid teiste erialade tudengitele ja täiendusõppijatele. Magistritasemel toimub õpe inglise keeles koos välistudengitega, mis tähendab palju varasemat sisseastumisperioodi võrreldes eestikeelsete õppekavadega. Pärast magistriõppe läbimist on võimalik jätkata juba doktoriõppes ja postdoktorantuuris. Korraldame ka erinevaid avatud loenguid, seminare ning kollokviume, kuhu on oodatud kõik huvilised.

Filosoofia osakonna teadusprojektid

Valik publikatsioone

Juhendamisel olevad filosoofia eriala doktoritööd

Ajakiri Studia Philosophica Estonica

Videoloengud

Kollokviumid, seminarid, lugemisgrupid

Postiloendid ja sotsiaalmeedia