Üldajaloo osakond

Jakobi 2 - 219
EST
+372 737 5657

Üldajaloo osakond õpetab maailma ajalugu rõhuasetusega Euroopa ajaloole antiikajast kuni Esimese maailmasõjani.

Üldajaloo õpetuse aluse moodustavad bakalaureuseõppe alusmooduli põhikursused vana-, kesk- ja uusaja ajaloost. Üldajaloo suunamoodul on ühine Eesti ajaloo erialaga. Üldajaloo bakalaureuseõppe erialamoodulis loetakse kõiki ajalooperioode käsitlevaid erikursusi, lisaks loengukursusi erinevate riikide ajaloost. Magistri- ja doktoriõpe toimub koostöös Eesti ajaloo ning uusima aja ajaloo osakondadega ühisel ajaloo erialal.


Üldajaloo õpetamisest

Ajalugu on Tartu Ülikoolis õpetatud alates selle asutamisest 1632. aastal. Rootsiaegse ülikooli põhikiri nägi ette nii maailma universaalajaloo (universalis mundi historia) kui ka lokaalajaloo (historia particularior) õpetamise. Professor Friedrich Menius pani aluse Liivimaa ajaloo akadeemilisele uurimisele. Professor Carl Schulteni Tacituse annaalide käsitlusi võib lugeda ajalooseminaride alguseks.
Üldajaloo õppetool rajati Tartu Ülikoolis 1803. aastal. Üldajaloo professoriteks olid keiserlikus Tartu ülikoolis Georg Friedrich Pöschmann (kuni 1812), Friedrich Karl Hermann Kruse (1828-1863), Richard Hausmann (1870-1897) ja Anton Jassinski (1896-1911)
Eesti Vabariigi Tartu Ülikoolis jätkasid seda tööd Hans Oldekop (erakorraline professor 1919-1924), Arno Rafael Cederberg (õppetooli hoidja 1924-1928) ja Peeter Treiberg (1930-1936 erakorraline, 1936-1940 korraline professor).
1940. aastal asutatud üldise ajaloo kateedrit (alates 1945 üldajaloo kateeder) juhtisid 1940-1941 ja 1944-1945 Peeter Tarvel (Saksa okupatsiooni ajal adjunktprofessorina Evald Blumfeldt), 1945-1950 Julius Madisson, 1950-1963 Liidia Roots, 1863-1974 Jaan Konks ning 1975-1990 Herbert Ligi.
1991. aastal taastati üldajaloo õppetool. Siitpeale on õppetooli juhatanud Helmut Piirimäe (1991-1996), Jüri Kivimäe (1996-1999) ja Mati Laur (alates 1999, professorina alates 2003). 2009. aastal avati üldajaloo erialal kaks professuuri: keskaja professuur (prof. Anti Selart) ning uusaja professuur (prof. Mati Laur). 2013. aastal muudeti üldajaloo õppetool ajaloo- ja arheoloogia instituudi üldajaloo osakonnaks.

Mati Laur
Mati Laur
osakonna juhataja, uusaja professor
PhD (ajalugu)
+372 737 5657
Jakobi 2-218
Anti Selart
Anti Selart
keskaja professor
PhD (ajalugu)
+372 737 6506
+372 5340 6116 (6506)
Jakobi 2-225
Mait Kõiv
Mait Kõiv
üldajaloo (vanaaeg) kaasprofessor
PhD (ajalugu)
+372 737 5657
Jakobi 2-219
Marten Seppel
Marten Seppel
varauusaja kaasprofessor
PhD (ajalugu)
+372 737 5657
Jakobi 2-219
Anu Rae
üldajaloo nooremteadur 0,5 k
MA (Meditsiini ajalugu)
Marko Zanev
üldajaloo nooremteadur
MA (ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja)